Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1873/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Gabon.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1873/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Gabon.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1873/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Gabon.

Publicatieblad Nr. 092 E van 17/04/2003 blz. 0105 - 0105


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1873/02

van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie

(28 juni 2002)

Betreft: Gabon

Kan de Commissie voor Gabon mededelen welke projecten in het jaar 2000 ten laste van de begroting van de Europese Unie zijn gefinancierd? Wat is het totaalbedrag van de steun die dat land in 2000 uit EU-begrotingsposten heeft ontvangen?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Nielson namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1867/02, E-1868/02, E-1869/02, E-1870/02,E-1871/02, E-1872/02, E-1873/02, E-1874/02, E-1875/02, E-1876/02, E-1877/02, E-1878/02,E-1879/02, E-1880/02, E-1881/02, E-1882/02, E-1883/02, E-1884/02, E-1908/02, E-1909/02,E-1996/02, E-1997/02, E-1998/02, E-1999/02, E-2000/02, E-2001/02, E-2002/02, E-2003/02,E-2004/02, E-2005/02, E-2006/02, E-2007/02, E-2008/02, E-2009/02, E-2134/02, E-2135/02,E-2136/02, E-2137/02, E-2138/02, E-2139/02, E-2140/02, E-2141/02, E-2142/02, E-2143/02,E-2144/02, E-2145/02, E-2146/02, E-2147/02, E-2148/02, E-2149/02, E-2150/02, E-2151/02,E-2152/02, E-2153/02, E-2154/02 en E-2155/02

(23 september 2002)

Gezien de lengte van haar antwoord zendt de Commissie het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement rechtstreeks een tabel met de gevraagde informatie.

De cijfers in de beknopte tabel voor elk land zijn tevens te vinden in de financiële tabellen van het jaarverslag over de uitvoering van de buitenlandse steun van de EG.