Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1880/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Grenada.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1880/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Grenada.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1880/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Grenada.

Publicatieblad Nr. 092 E van 17/04/2003 blz. 0106 - 0106


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1880/02

van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie

(28 juni 2002)

Betreft: Grenada

Kan de Commissie voor Grenada de lijst mededelen van de voor het jaar 2001 goedgekeurde, ten laste van de begroting van de Europese Unie te financieren projecten, alsmede het totaalbedrag van de investering in dat jaar?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Nielson namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1867/02, E-1868/02, E-1869/02, E-1870/02,E-1871/02, E-1872/02, E-1873/02, E-1874/02, E-1875/02, E-1876/02, E-1877/02, E-1878/02,E-1879/02, E-1880/02, E-1881/02, E-1882/02, E-1883/02, E-1884/02, E-1908/02, E-1909/02,E-1996/02, E-1997/02, E-1998/02, E-1999/02, E-2000/02, E-2001/02, E-2002/02, E-2003/02,E-2004/02, E-2005/02, E-2006/02, E-2007/02, E-2008/02, E-2009/02, E-2134/02, E-2135/02,E-2136/02, E-2137/02, E-2138/02, E-2139/02, E-2140/02, E-2141/02, E-2142/02, E-2143/02,E-2144/02, E-2145/02, E-2146/02, E-2147/02, E-2148/02, E-2149/02, E-2150/02, E-2151/02,E-2152/02, E-2153/02, E-2154/02 en E-2155/02

(23 september 2002)

Gezien de lengte van haar antwoord zendt de Commissie het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement rechtstreeks een tabel met de gevraagde informatie.

De cijfers in de beknopte tabel voor elk land zijn tevens te vinden in de financiële tabellen van het jaarverslag over de uitvoering van de buitenlandse steun van de EG.