Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2391/02 van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie. Europese middelen voor België en de stad Antwerpen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2391/02 van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie. Europese middelen voor België en de stad Antwerpen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2391/02 van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie. Europese middelen voor België en de stad Antwerpen.

Publicatieblad Nr. 092 E van 17/04/2003 blz. 0164 - 0164


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2391/02

van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie

(2 augustus 2002)

Betreft: Europese middelen voor België en de stad Antwerpen

De Europese Commissie subsidieert via haar verschillende fondsen heel wat lovenswaardige projecten in de EU-lidstaten. Kan de Commissie mededelen hoeveel EU-subsidies lidstaat België krijgt en wat de exacte subsidiebedragen voor de steden Gent en Antwerpen zijn?

Kan de Commissie de exacte subsidiebedragen mededelen die in de jaren 1999, 2000 en 2001 naar België gingen?

Kan de Commissie de exacte subsidiebedragen mededelen die in de jaren 1999, 2000 en 2001 naar projecten in de stad Antwerpen gingen?

Kan de Commissie de exacte subsidiebedragen mededelen die in de jaren 1999, 2000 en 2001 naar projecten in de stad Gent gingen?

Over welke soort van subsidies gaat het in de stad Antwerpen?

Over welke soort van subsidies gaat het in de stad Gent?

Aanvullend antwoordvan de heer Prodi namens de Commissie

(28 november 2002)

Gezien de omvang van het antwoord, doet de Commissie het rechtstreeks aan het geachte parlementslid en aan het Secretariaat-generaal van het Parlement toekomen.