Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2587/02 van Ingo Schmitt (PPE-DE) aan de Raad. Op radiotechniek gebaseerde wapens.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2587/02 van Ingo Schmitt (PPE-DE) aan de Raad. Op radiotechniek gebaseerde wapens.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2587/02 van Ingo Schmitt (PPE-DE) aan de Raad. Op radiotechniek gebaseerde wapens.

Publicatieblad Nr. 155 E van 03/07/2003 blz. 0034 - 0035


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2587/02

van Ingo Schmitt (PPE-DE) aan de Raad

(11 september 2002)

Betreft: Op radiotechniek gebaseerde wapens

Is het de Raad bekend dat er nog steeds veel (uit de koude oorlog stammende) wapens bestaan die met radiotechniek/frequenties werken, en dat deze wapens vaak in het bezit zijn van particulieren?

Zijn er om die reden plannen voor de invoering van controles?

Heeft de Raad naar aanleiding van resolutie A4-0005/1999 van het Europees Parlement stappen ondernomen en, zo ja, welke?

Antwoord

(4 maart 2003)

De kwestie die het geachte parlementslid aan de orde stelt inzake op radiotechniek gebaseerde wapens, is nooit eerder aan de Raad voorgelegd.