Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2596/02 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie. Vernieling van antieke Griekse en Romeinse monumenten in Turkije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2596/02 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie. Vernieling van antieke Griekse en Romeinse monumenten in Turkije.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2596/02 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie. Vernieling van antieke Griekse en Romeinse monumenten in Turkije.

Publicatieblad Nr. 280 E van 21/11/2003 blz. 0008 - 0009


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2596/02

van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie

(18 september 2002)

Betreft: Vernieling van antieke Griekse en Romeinse monumenten in Turkije

Berichten in de Turkse pers melden dat het antieke theater van Efese in Klein-Azië aanzienlijke barsten vertoont na een reeks popconcerten die daar zijn georganiseerd met permissie van de Turkse autoriteiten. Bovendien zijn in het antieke stadion van Efese kameelrennen (!) georganiseerd, hetgeen schade heeft veroorzaakt aan dit monument en uiteraard een provocatie is voor de geschiedenis ervan.

Dit is niet de eerste keer dat er in Turkije monumenten worden vernield, en hetzelfde gebeurt met de antieke Griekse en christelijke monumenten in het door het Turkse leger bezette noordelijke gedeelte van Cyprus.

Is de Commissie op de hoogte van de schade aan de monumenten in Efese? Wat denkt zij over de manifestaties die daar worden georganiseerd? Kan zij bij naam de gevallen noemen waarin zij officieel bij Turkse prominenten het probleem heeft aangekaart van de vernieling van monumenten in Turkije, die door andere volkeren zijn gebouwd en zich louter toevallig op het huidige Turkse grondgebied bevinden? Kan zij precies zeggen hoe vaak de Turkse hoogwaardigheidsbekleders voldoende en bevredigende uitleg hebben gegeven?

Antwoord van de heer Verheugen namens de Commissie

(17 oktober 2002)

De Commissie is niet op de hoogte van de specifieke door het geachte parlementslid genoemde feiten. Het is welbekend dat in het Ephesus-theater evenementen worden georganiseerd die verband houden met theater en muziekfestivals in de zomer. Een aantal van deze evenementen hebben grote politieke betekenis. Op 30 augustus 2002, werd voor de eerste keer een concert gehouden in het antieke theater van Ephesus van liederen in het Armeens, Koerdisch en Grieks.

De Commissie hecht groot belang aan de bescherming van archeologisch erfgoed. Er zijn echter geen specifieke bepalingen in het communautair acquis met betrekking tot de bescherming van antieke monumenten. Het Cultuur 2000 programma van de Gemeenschap voor de periode 2000-2004 draagt bij aan de bevordering van goede praktijken in verband met de instandhouding en bescherming van gemeenschappelijk cultureel erfgoed van Europees belang en verleent steun aan samenwerking op dit gebied. Met behulp van dit programma werden in 2000 vijfenzeventig erfgoed projecten gefinancierd.

Hoewel Turkije momenteel niet deelneemt aan dit programma is de Commissie bereid haar deelneming in de toekomst te vergemakkelijken.

In 2001 trok de Gemeenschap11,5 miljoen Euro uit voor de bescherming van het cultureel erfgoed van Turkije in het zuidoosten van het land. De tenuitvoerlegging van dit project zal worden gespreid over de komende drie à vier jaar. Gezien de beschikbaarheid van fondsen, heeft de Commissie in dit stadium geen andere projecten gepland die het cultureel erfgoed in Turkije moeten beschermen.