Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2754/02 van Ioannis Marínos (PPE-DE) aan de Commissie. Illegale migratie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2754/02 van Ioannis Marínos (PPE-DE) aan de Commissie. Illegale migratie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2754/02 van Ioannis Marínos (PPE-DE) aan de Commissie. Illegale migratie.

Publicatieblad Nr. 161 E van 10/07/2003 blz. 0035 - 0035


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2754/02

van Ioannis Marínos (PPE-DE) aan de Commissie

(1 oktober 2002)

Betreft: Illegale migratie

Elf maanden geleden kondigden Griekenland en Turkije aan dat zij tot een overeenkomst waren gekomen inzake de coördinatie van maatregelen en de uitzetting van de illegale migranten die Griekenland binnenkomen via de Turkse kusten. In het kader daarvan heeft de Griekse regering 12 splinternieuwe patrouilleschepen gekocht om de Egeïsche Zee beter te controleren. Volgens de Griekse kranten is nog geen enkel van deze schepen in gebruik genomen en liggen zij ongebruikt in scheepshangars omdat ze niet zeewaardig zijn bevonden. Er zij op gewezen dat het zeegebied van Lesvos (dat een groot deel van de noordelijke Egeïsche Zee beslaat en waarlangs jaarlijks duizenden illegale migranten de Unie binnenkomen), door slechts twee patrouilleschepen wordt gecontroleerd, terwijl het derde patrouilleschip waarover de havendiensten van Lesvos beschikken voortdurend technische mankementen vertoont en dus in feite onbruikbaar is.

Hoeveel communautaire kredieten heeft Griekenland de laatste drie jaren in het totaal gekregen voor het verbeteren van de controlecapaciteit in de Egeïsche Zee? Weet de Commissie hoe de Griekse overheid dit geld heeft gebruikt? Worden er communautaire kredieten gegeven aan de prefecturen van de Egeïsche eilanden voor de uitzetting van de illegale migranten naar Turkije en vandaar naar hun landen van herkomst? Heeft de Commissie van de Griekse overheid de volledige tekst gekregen van de Grieks-Turkse overeenkomst inzake de uitzetting van illegale migranten? Hoeveel illegale migranten zijn in het totaal in de afgelopen 11 maand door Griekenland uitgezet naar Turkije en vandaar naar hun landen van herkomst? Weet de Commissie wat er precies aan de hand is met de aankoop van de 12 nieuwe schepen die ongebruikt blijven? Is zij door de Griekse overheid geïnformeerd over eventuele plannen om opnieuw nog meer schepen te kopen?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(3 december 2002)

De aankoop van 10 patrouilleschepen en bijbehorende uitrusting voor Griekenland werd deels gefinancierd in het kader van het Interreg II-programma, namelijk voor een bedrag van 9 340 000 EUR. Volgens de inlichtingen die werden verstrekt door het Griekse Ministerie van Economische Zaken zijn alle schepen in gebruik en is geen enkel schip uit de vaart genomen. Integendeel, het aantal operationele uren van ieder schip ligt naar verluidt erg hoog. Dit schijnt ook het geval te zijn voor de schepen van Lesbos.

De prefecturen van de Egeïsche eilanden hebben geen communautaire kredieten voor migratiebeheer ontvangen voor de terugkeer van illegalen naar Turkije.

De Commissie heeft van de Griekse autoriteiten de tekst van hun overnameovereenkomst met Turkije niet gekregen. Deze overeenkomst is nog niet van kracht aangezien zij nog door beide parlementen moet worden bekrachtigd.

De Commissie beschikt niet over gegevens inzake de terugkeer van illegalen van Griekenland naar Turkije in de afgelopen 11 maanden.