Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2921/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Saint Kitts and Nevis.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2921/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Saint Kitts and Nevis.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2921/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Saint Kitts and Nevis.

Publicatieblad Nr. 110 E van 08/05/2003 blz. 0126 - 0126


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2921/02

van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie

(16 oktober 2002)

Betreft: Saint Kitts and Nevis

Kan de Commissie in verband met Saint Kitts and Nevis meedelen welke projecten in het jaar 2000 ten laste van de begroting van de Europese Unie zijn gefinancierd?

Kan de Commissie meedelen wat het totale bedrag aan steun is dat in het jaar 2000 voor alle genoemde plannen aan dit land is verleend?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Nielson namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-2909/02, E-2910/02, E-2911/02, E-2912/02,E-2913/02, E-2914/02, E-2915/02, E-2916/02, E-2917/02, E-2918/02,E-2919/02, E-2920/02, E-2921/02 en E-2922/02

(4 december 2002)

De Commissie zendt het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement een tabel met de gevraagde informatie, evenals het Jaarverslag 2001 inzake het communautair ontwikkelingsbeleid en de tenuitvoerlegging van de buitenlandse hulp.