Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2924/02 van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie. Inbreuk op artikel 12 van het Statuut van de ambtenaren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2924/02 van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie. Inbreuk op artikel 12 van het Statuut van de ambtenaren.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2924/02 van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie. Inbreuk op artikel 12 van het Statuut van de ambtenaren.

Publicatieblad Nr. 110 E van 08/05/2003 blz. 0127 - 0127


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2924/02

van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie

(9 oktober 2002)

Betreft: Inbreuk op artikel 12 van het Statuut van de ambtenaren

Kan de Commissie naar aanleiding van een bericht van The Sprout op het intenet bevestigen dat er een onderzoek loopt wegens inbreuk op artikel 12 van het Statuut van de ambtenaren in verband met een e-mailbericht dat verzonden is door Joanne Abbess, een ambtenaar bij DG administratie?

Ik ontving, evenals naar ik aanneem alle overige leden van het Europees Parlement en het personeel van de Commissie, een ongevraagde e-mail van mevrouw Abbess met een uitnodiging om deel te nemen aan de Stop the War-demonstratie op 28 september in het Verenigd Koninkrijk. Kan de Commissie bevestigen dat dit duidelijk in strijd is met artikel 12 en dat zij passende maatregelen tegen deze overtreding van de voorschriften neemt?

Antwoord van de heer Kinnock namens de Commissie

(6 november 2002)

Volgens de Commissie roept het verzenden van spam-berichten de vraag op of dit verenigbaar is met het statuut van de ambtenaren. Tegen deze achtergrond werkte de Commissie reeds aan het opstellen van uitgebreide regels over het gebruik van e-mail om expliciet de verzending van dergelijke ongevraagde e-mails te verbieden. Deze regels zijn tot stand gekomen na de gebeurtenissen waarnaar in de vraag van de geachte afgevaardigde wordt verwezen, en treden spoedig in werking.

Voorts zal de Commissie het specifieke door de geachte afgevaardigde genoemde geval nader onderzoeken en alle maatregelen nemen die op grond van het gebeurde in dit geval noodzakelijk zijn.