Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3431/02 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Gebruik van de kredieten van Save II en Altener II door het gemeentebestuur van Frosinone.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3431/02 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Gebruik van de kredieten van Save II en Altener II door het gemeentebestuur van Frosinone.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3431/02 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Gebruik van de kredieten van Save II en Altener II door het gemeentebestuur van Frosinone.

Publicatieblad Nr. 155 E van 03/07/2003 blz. 0153 - 0153


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3431/02

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(2 december 2002)

Betreft: Gebruik van de kredieten van Save II en Altener II door het gemeentebestuur van Frosinone

In september 2002 heeft het comité van toezicht van het Italiaanse ministerie van Economische Zaken zijn verslag ingediend betreffende de besteding van de kredieten die door de Europese Unie ter beschikking zijn gesteld.

Hieruit blijkt hoe zorgbarend langzaam en onefficiënt de plaatselijke autoriteiten te werk gaan bij de toewijzing van de projecten: zo zou in 2000 slechts 2 % van het totale Communautaire Stimuleringskader zijn vastgelegd.

Ook de Europese Commissie heeft al herhaaldelijk geklaagd over het ontoereikende gebruik van de Europese middelen door de plaatselijke autoriteiten.

In de wetenschap dat sommige territoriale overheden, zoals het gemeentebestuur van Frosinone, de Europese subsidies zeer goed kunnen gebruiken voor het beperken van de uitstoot van kooldioxyde, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het bestrijden van de milieuverontreiniging, wilde ik de Commissie het volgende vragen:

1. Heeft het gemeentebestuur van Frosinone projecten in het kader van de programma's Save II en Altener II ingediend?

2. Heeft Frosinone financiële steun voor deze projecten ontvangen?

3. Zijn deze kredieten besteed?

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw de Palacio namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-3430/02 en E-3431/02

(8 januari 2003)

De Commissie informeert het geachte parlementslid dat in het kader van de programma's Save II en Altener II geen voorstellen zijn ingediend door de gemeenten Fiumicino en Frosinone.