Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3486/02 van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie. Herziening van detrans-Europese netwerken in de vervoersector (T-TEN).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3486/02 van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie. Herziening van detrans-Europese netwerken in de vervoersector (T-TEN).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3486/02 van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie. Herziening van detrans-Europese netwerken in de vervoersector (T-TEN).

Publicatieblad Nr. 155 E van 03/07/2003 blz. 0137 - 0137


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3486/02

van Roger Helmer (PPE-DE) aan de Commissie

(9 december 2002)

Betreft: Herziening van detrans-Europese netwerken in de vervoersector (T-TEN)

Is de Commissie voornemens om het netwerk Eurovelo mee te nemen in het voorstel tot herziening van de T-TEN in 2004, omdat dat zou bijdragen tot de integratie van milieuvriendelijkheid en intermodaliteit in het beleid inzake de vervoersinfastructuur?

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw de Palacio namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-3334/02 en E-3486/02

(16 januari 2003)

Het beleid op het gebied van de trans-Europese netwerken heeft tot doel de totstandbrenging van de interne markt te vergemakkelijken en is dan ook vooral gericht op de infrastructuur die vervoer over lange afstanden mogelijk maakt, wat niet geldt voor het fietsverkeer. Het is dus niet de bedoeling om bij de toekomstige herziening van de communautaire richtsnoeren voor de ontwikkeling van trans-Europese vervoersnetwerken ook het trans-Europees netwerk van fietsroutes te betrekken.

In het kader daarentegen van de bevordering van een schoon stedelijk vervoer en het Civitas-initiatief verleent de Commissie haar steun aan vernieuwende acties op het gebied van de stedelijke mobiliteit, met inbegrip van acties ter bevordering van het fietsverkeer. De Commissie werkt momenteel ook aan een thematische strategie voor het stedelijk vervoer, in overeenstemming met het zesde milieuactieprogramma. Stedelijk vervoer, inclusief fietsen, zal in het kader van deze werkzaamheden aan de orde komen.