Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3584/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Wetgevingspakketten Erika en de Oil Pollution Act van 1990 in de Verenigde Staten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3584/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Wetgevingspakketten Erika en de Oil Pollution Act van 1990 in de Verenigde Staten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3584/02 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. Wetgevingspakketten Erika en de Oil Pollution Act van 1990 in de Verenigde Staten.

Publicatieblad Nr. 222 E van 18/09/2003 blz. 0086 - 0086


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3584/02

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad

(13 december 2002)

Betreft: Wetgevingspakketten Erika en de Oil Pollution Act van 1990 in de Verenigde Staten

Waarom heeft de Raad na de ramp met de olietanker Erika en voordat de kust van Galicië getroffen werd door een reeks ongevallen met schepen zoals de Polycomander, de Aegean Sea, de Urquiola en de Casón in de initiatieven van de wetgevingspakketten Erika geen strikte maatregelen voor financiële aansprakelijkheid en veiligheidsgaranties opgenomen zoals die welke in de in 1990 door de VS aangenomen Oil Pollution Act van de reders en de schepen worden geëist?

Gecombineerd Antwoordop de schritftelijke vragen E-3563/02, E-3581/02, E-3582/02, E-3583/02,E-3584/02, E-3587/02, E-3589/02, E-3625/02 en E-3761/02

(5 en 6 mei 2003)

De Raad verwijst de geachte parlementsleden naar de verklaring die het voorzitterschap tijdens de vergaderperiode van het Europees Parlement in december 2002 namens de Raad heeft afgelegd over de verschillende punten die zij aan de orde stellen, en naar de antwoorden die hij tijdens het vragenuur op 15 januari 2003 in Straatsburg heeft gegeven op de vragen H-833/02, H-839/02, H-847/02 en H-871/02, van respectievelijk de heer Josu Ortuojdo Larrea, de heer Manuel Medina Ortega, de heer Camilo Nogueira Román en de heer John Cushnahan.