Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3635/02 van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie. Inhoud winkelproducten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3635/02 van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie. Inhoud winkelproducten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3635/02 van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie. Inhoud winkelproducten.

Publicatieblad Nr. 137 E van 12/06/2003 blz. 0234 - 0235


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3635/02

van Kathleen Van Brempt (PSE) aan de Commissie

(17 december 2002)

Betreft: Inhoud winkelproducten

Uit een zopas uitgevoerd Duits onderzoek blijkt dat consumentengoederen zoals voeding, drank, cosmetica, wasmiddelen en tabak in zowat 12 procent van de gevallen minder bevatten dan op de verpakking vermeld staat. Duitse consumentenorganisaties zeggen dat fabrikanten hun producten systematisch ondervullen.

Is de Commissie op de hoogte van deze praktijk?

Zo ja, wat doet zij om hiertegen op te treden?

Beschikt zij over onderzoeken en cijfers die dit Duitse onderzoek kunnen bevestigen?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(31 januari 2003)

Deze praktijken zijn de Commissie onbekend, en ook beschikt zij niet over informatie die de resultaten van de Duitse enquête zouden kunnen bevestigen. De verantwoordelijkheid voor de controle van het gewicht of het volume van producten berust bij de nationale autoriteiten. De Commissie is altijd bereid een duidelijk uiteengezette en afdoende onderbouwde klacht ter attentie van deze autoriteiten te brengen.

Afgezien van eventuele nationale wetgeving inzake het gewicht of het volume van producten kunnen fabrikanten ook voordeel hebben van Gemeenschapswetgeving inzake controle op de aangegeven inhoud. Producten die in overeenstemming met een gestandaardiseerde methode zijn gevuld, mogen het e-merkteken op de verpakking aanbrengen. Dit e-merkteken wordt in alle lidstaten erkend en mag naast de ingevolge de nationale wetgeving toegestane merktekens worden aangebracht.

In het kader van het SLIM-IV-initiatief (Simplification of Legislation on the Internal Market) stelt de Commissie momenteel een ontwerp-richtlijn op die de e-merktekenmethode in de gehele Unie verplicht stelt. Indien het ondervullen een probleem voor de consumenten blijkt te zijn, kan hierover gesproken worden in het kader van de openbare raadpleging die voor het najaar is gepland.

Controle van het gewicht of het volume van producten moet worden onderscheiden van de kwestie of de verpakkingsmaat moet worden vastgesteld dan wel vrij moet worden gelaten, waarover momenteel een openbare discussie plaatsvindt: http://europa.eu.int/yourvoice/prepacking_nl.htm.