Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3638/02 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Bankactiva.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3638/02 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Bankactiva.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3638/02 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Bankactiva.

Publicatieblad Nr. 137 E van 12/06/2003 blz. 0235 - 0235


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3638/02

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(17 december 2002)

Betreft: Bankactiva

Kan de Commissie per lidstaat de cijfers mededelen over het aandeel bankactiva dat in handen is van financiële instellingen met overwegend nationaal kapitaal en over het aandeel bankactiva dat in handen is van financiële instellingen met overwegend buitenlands kapitaal, voor het laatste jaar waar cijfers voor beschikbaar zijn?

Kan zij voorts in verband met het laatstgenoemde bedrag mededelen welk aandeel bankactiva in de financiële instellingen in het bezit is van EU-lidstaten (en niet in het bezit van de desbetreffende lidstaat)?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(28 januari 2003)

De tabel die rechtstreeks naar het geachte parlementslid en naar het Secretariaat van het Parlement is gestuurd, bevat cijfers voor de totale activa van kredietinstellingen, de activa van bijkantoren van kredietinstellingen die zijn opgericht krachtens de wet van een ander land van de Europese Economische Ruimte (EER), de activa van dochterondernemingen waarvan de hoofdeigenaar in een ander EER land is gevestigd, de activa van bijkantoren van kredietinstellingen die zijn opgericht krachtens de wet van een niet-EER-land en de activa van dochterondernemingen waarvan de hoofdeigenaar in een niet-EER-land is gevestigd. Op grond van deze cijfers zijn verschillende percentages voor de totale activa van kredietinstellingen berekend. De gegevens hebben betrekking op 2000 en 2001 en zijn beschikbaar gesteld door de Europese Centrale Bank.

De tabel bevat cijfers voor bijkantoren en dochterondernemingen. Een bijkantoor is een bedrijfszetel die een deel zonder juridische zelfstandigheid vormt van een kredietinstelling en die rechtstreeks geheel of gedeeltelijk de verrichtingen uitvoert die eigen zijn aan de werkzaamheden van een kredietinstelling. In tegenstelling tot dochterondernemingen hebben bijkantoren geen rechtspersoonlijkheid in het land waar zij zijn gevestigd.