Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3695/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. St. Lucia.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3695/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. St. Lucia.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3695/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. St. Lucia.

Publicatieblad Nr. 192 E van 14/08/2003 blz. 0131 - 0131


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3695/02

van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie

(19 december 2002)

Betreft: St. Lucia

Kan de Commissie met betrekking tot St. Lucia een overzicht geven van de goedgekeurde projecten die in 2001 uit de begroting van de Europese Unie zouden worden gefinancierd en aangeven om welk totaalbedrag aan investeringen het voor dat jaar gaat?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Nielson namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-3680/02, E-3681/02, E-3682/02, E-3683/02, E-3684/02,E-3685/02, E-3686/02, E-3687/02, E-3688/02, E-3689/02, E-3690/02, E-3691/02,E-3692/02, E-3693/02, E-3694/02, E-3695/02, E-3696/02, E-3697/02, E-3698/02,E-3699/02, E-3700/02, E-3701/02, E-3702/02, E-3703/02, E-3704/02, E-3705/02,E-3706/02, E-3707/02, E-3708/02, E-3709/02, E-3710/02, E-3711/02, E-3712/02,E-3713/02, E-3714/02, E-3715/02, E-3716/02, E-3717/02, E-3718/02, E-3719/02,E-3720/02, E-3721/02, E-3722/02, E-3723/02, E-3724/02 en E-3725/02

(11 februari 2003)

Het geachte parlementslid vindt hieronder een tabel waarin het totale bedrag aan hulp aan de volgende landen is opgenomen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De Commissie stuurt een meer gedetailleerde tabel rechtstreeks aan het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement, evenals het jaarverslag 2001 over het ontwikkelingsbeleid en de tenuitvoerlegging van de externe hulp.