Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0100/02 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Regionale BBP-cijfers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0100/02 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Regionale BBP-cijfers.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0100/02

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(29 januari 2002)

Betreft: Regionale BBP-cijfers

Kan de Commissie meedelen welke lidstaten momenteel regionale prijsreeksen verstrekken zodat een regionale deflatie van het nominale BBP mogelijk wordt en de reële regionale BBP-cijfers kunnen worden vastgesteld?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(25 maart 2002)

In deVerordening betreffende de structuurfondsen(1) is vastgelegd dat de Commissie het bruto binnenlands product (BBP) moet berekenen op basis van de koopkracht op NUTS 2-niveau. Momenteel wordt aan de vereisten van de structuurfondsen voldaan door de BBP-waarden uit de regionale rekeningen te combineren met de nationale koopkrachtpariteit (KKP). Deze moet worden aangewend omdat er nog geen regionale KKP's worden berekend.

Nationale KKP's zijn in het algemeen gebaseerd op KKP-prijsenquêtes in de hoofdsteden. In Nederland vindt deze enquête ook regelmatig in drie andere steden plaats. De prijzen in de hoofdsteden worden door middel van ruimtelijke correctiefactoren gecorrigeerd voor het gehele land. Deze factoren komen uit verschillende bronnen, afhankelijk van het land, (bijv. uit onregelmatige regionale KKP-enquêtes in Spanje, Frankrijk, Italië, Portugal, Verenigd Koninkrijk). Er zijn echter geen regionale KKP-enquêtes die regelmatig in de gehele Gemeenschap plaatsvinden en die kunnen worden gebruikt om de regionale KKP's te berekenen. Toch is het onzeker of dergelijke enquêtes de meest kosteneffectieve manier zouden zijn om de regionale KKP's te schatten.

Eurostat is echter van plan de komende jaren te gaan werken aan de vereiste regionale KKP's. In een eerste fase is een studie uitbesteed betreffende een onderzoek naar de theoretische achtergrond van zowel de prijzen als de nationale rekeningen. De resultaten worden verwacht in december 2002.

(1) Verordening (EG) nr. 1447/2001 van de Raad van 28 juni 2001 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1260/1999 houdende algemene bepalingen inzake de Structuurfondsen, PB L 198 van 21.7.2001.