Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0245/02 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Toelichting bij het antwoord op de schriftelijke vragen betreffende de balans van het optreden in Afghanistan in de zin van de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 22 januari 2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0245/02 van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie. Toelichting bij het antwoord op de schriftelijke vragen betreffende de balans van het optreden in Afghanistan in de zin van de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 22 januari 2001.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0245/02

van Maurizio Turco (NI) aan de Commissie

(6 februari 2002)

Betreft: Toelichting bij het antwoord op de schriftelijke vragen betreffende de balans van het optreden in Afghanistan in de zin van de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 22 januari 2001

Uit het antwoord van de Europese Commissie op de schriftelijke vragen nrs. E-3220/01 en E-3252/01(1) betreffende de balans van het optreden in Afghanistan in de zin van de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 22 januari 2001 blijkt dat afgezien van de humanitaire hulp en een of andere verklaring van het oorspronkelijke engagement niets in huis is gekomen, hoewel de Commissie haar voornemen te kennen heeft gegeven haar optreden te richten op het bereiken van de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt.

Ik wens dan ook de volgende eenvoudige vraag die ik in de twee genoemde schriftelijke vragen al heb gesteld te herhalen:

- welke concrete initiatieven heeft de Commissie vóór de gebeurtenissen van 11 september genomen om de doelstellingen van het gemeenschappelijk standpunt van de Raad te verwezenlijken?

- Meer in het bijzonder: welk bedrag aan Europese kredieten (in euro) is tussen 1 januari en 11 september 2001 uitgegeven en hoeveel is besteed aan het optreden in Afghanistan, en waarvoor (begrotingslijn en titel van het project), aan wie zijn de middelen uitbetaald, wie daarvan is gecontroleerd en door wie en wat zijn de bevindingen van die controles?

(1) Zie blz. 76.

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(14 maart 2002)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.