Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0258/02 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Prognose voor inkomsten uit seignorage in 2002.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0258/02 van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie. Prognose voor inkomsten uit seignorage in 2002.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0258/02

van Christopher Huhne (ELDR) aan de Commissie

(7 februari 2002)

Betreft: Prognose voor inkomsten uit seignorage in 2002

1. Zal de Commissie de inkomsten van de centrale banken van alle lidstaten uit seignorage beoordelen op basis van een prognose voor 2002 (rekening houdend met de nieuwe sleutel voor de verdeling van de inkomsten van de Europese Centrale Bank uit seignorage) of met de toepassing van de nieuwe sleutel op de werkelijke inkomsten uit seignorage in 2001?

2. Zal ze die inkomsten als percentage van het BNP van elk land uitdrukken?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(20 maart 2002)

1. De berekening van de monetaire inkomsten (vaak seignorage genoemd) valt onder de verantwoordelijkheid van het Europees Stelstel van Centrale Banken (ESCB). De centrale banken van het ESCBmoeten de coëfficiënten toepassen van het aanpassingsschema dat in december 2001 door de Raad van gouverneurs werd goedgekeurd. Bovendien zouden dergelijke ramingen afhankelijk zijn van de veronderstellingen met betrekking tot de rente die de Commissie besloten heeft niet regelmatig te publiceren omdat de Europese Centrale Bank (ECB) volledig verantwoordelijk is voor de vaststelling van de rentevoet in de Eurozone. De ramingen zouden ook in zeer belangrijke mate afhankelijk zijn van de prognoses betreffende de ontwikkeling van de monetaire basis in de eurozone in 2002 die worden bemoeilijkt door een aantal buitengewone omstandigheden (zoals bijvoorbeeld de omschakeling op de euro, de periode waarin twee geldsoorten in omloop zijn).

Om die redenen kan de Commissie geen ramingen verstrekken wat betreft de monetaire inkomsten voor elke lidstaat. In dat verband dient erop te worden gewezen dat zelfs de centrale banken het publiek hebben medegedeeld dat zij momenteel geen nauwkeurige berekeningen kunnen verstrekken (zie bijvoorbeeld de persconferentie op 13 december 2001 van de gouverneur van de Bundesbank, de heer Welteke).

Wat betreft de formule die zal worden toegepast om de monetaire inkomsten te verdelen, dient ermee rekening te worden gehouden dat de coëfficiënt die van toepassing is op de monetaire inkomsten 2000, werd vastgesteld op 1; dat wil zeggen dat de nieuwe en de oude verdelingssleutel identiek zijn voor dat jaar (voor meer details wordt verwezen naar het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen(1)).

2. Zoals reeds in het antwoord op de eerste vraag werd gezegd kan dergelijke informatie niet worden verstrekt.

(1) PB L 337 van 20.12.2001.