Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0486/02 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Maatschappelijk middenveld.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0486/02 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Maatschappelijk middenveld.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0486/02

van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie

(22 februari 2002)

Betreft: Maatschappelijk middenveld

Een aantal NGO's zal, onder de noemer maatschappelijk middenveld worden verzocht deel te nemen aan de aanstaande Conventie over de toekomst van Europa. Kan de Commissie een lijst geven van de organisaties die aan de Conventie deelnemen en aangeven welke organisaties geld van de Gemeenschap ontvangen en hoeveel zij de afgelopen drie jaar ieder hebben ontvangen?

Kan zij voorts mededelen voor welke organisaties geld bestemd is en uit welke begrotingslijnen zij hun kredieten betrekken?

Antwoord van de heer Prodi namens de Commissie

(18 april 2002)

De verklaring van Laken heeft de deelname aan de Conventie voorbehouden voor de voorzitter en de twee met naam genoemde vice-voorzitters, alsook voor vertegenwoordigers van de nationale regeringen, de nationale parlementen, het Europees Parlement en de Commissie alsmede voor waarnemers die het Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio's en de ombudsman vertegenwoordigen. Bijgevolg neemt met uitzondering van de drie vertegenwoordigers van de sociale partners die de status van waarnemer hebben, geen enkele niet-gouvernementele organisatie (NGO) aan de eigenlijke Conventie deel.

Daarentegen bepaalt de verklaring van Laken dat: Om het debat te verbreden en alle burgers erbij te betrekken zal een Forum worden opgesteld voor organisaties die de civiele samenleving vertegenwoordigen (sociale partners, bedrijfsleven, niet-gouvernementele organisaties, academische kringen, enz.).

Een lijst van de NGO's die verzocht wordt aan dit Forum deel te nemen, bestaat in beginsel niet, omdat elke Europese of nationale organisatie die wenst deel te nemen en aldus aan het Forum wenst bij te dragen, zulks kan doen. Naargelang de NGO's een bijdrage indienen en daardoor deelnemers aan het Forum worden, verschijnen hun naam en hun contactgegevens in een regelmatig bijgewerkte lijst op de internetsite van het door de Conventie geopende Forum(1).

Aangezien in dit stadium van het proces niet alle NGO's bekend zijn die bijdragen aan het Forum zullen leveren, is het niet mogelijk te zeggen welke communautaire subsidies zij ontvangen.

(1) http://european-convention.eu.int.