Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0506/02 van Anna Karamanou (PSE) aan de Commissie. Veroordeling tot steniging in Soedan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0506/02 van Anna Karamanou (PSE) aan de Commissie. Veroordeling tot steniging in Soedan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0506/02

van Anna Karamanou (PSE) aan de Commissie

(22 februari 2002)

Betreft: Veroordeling tot steniging in Soedan

Volgens Human Rights Watch heeft de strafrechtbank van Nyala (Zuid-Soedan) op 8 december 2001 de achttienjarige Abok Alfa Akok, die op dat ogenblik zwanger was, wegens overspel veroordeeld tot de doodstraf door steniging, terwijl de man met wie ze seksuele betrekkingen heeft gehad werd vrijgesproken wegens gebrek aan bewijzen. Hierbij wordt eraan herinnerd dat de Soedanese regering in maart 1986 het Internationaal Verdrag inzake politieke en sociale rechten heeft geratificeerd, dat onder meer verbiedt aan een zwangere vrouw de doodstraf op te leggen.

Is de Commissie van plan de Soedanese regering onder druk te zetten om ervoor te zorgen dat zij haar internationale verbintenissen nakomt, zodat deze doodstraf door steniging niet wordt uitgevoerd en er bovendien een nieuw proces komt volgens de wettelijke procedures die waarborgen dat mevrouw Abok Alfa Akok op haar proces door een raadsman wordt bijgestaan en dat dit proces wordt gevoerd in een taal die zij begrijpt?

Antwoord van de heer Nielson namens de Commissie

(5 april 2002)

De Commissie houdt zich, via haar delegatie in Soedan, bezig met dit vraagstuk en inmiddels is contact opgenomen met de Soedanese autoriteiten. Het is duidelijk dat het optreden van de internationale gemeenschap van grote invloed is. De rechtbank in Zuid-Darfur heeft de veroordeling tot dood door steniging in beroep ongeldig verklaard en de zaak voor een nieuw vonnis verwezen naar: de lagere strafrechtbank in Nyala, waar Abok Alfa Akok uiteindelijk is veroordeeld tot 75 zweepslagen.

De advocaat van Abok Alfa Akok heeft echter beroep ingesteld bij een hogere rechtbank. Volgens hem is het vonnis onmiddellijk nadat het werd geveld uitgevoerd. Hierdoor heeft Abok Alfa Akok geen rechtshulp kunnen krijgen en is haar de mogelijkheid ontzegd haar recht van beroep uit te oefenen. Tot dusver heeft haar advocaat echter nog geen antwoord ontvangen.

De Soedanese regering heeft in maart 1976 het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) geratificeerd. Het tweede facultatieve protocol bij het IVBPR, dat gericht is op afschaffing van de doodstraf, is door Soedan echter niet geratificeerd. De Commissie zal ook het vraagstuk van de internationale verplichtingen van Soedan blijven volgen.