Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0713/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Eerbiediging van de mensenrechten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0713/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Eerbiediging van de mensenrechten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0713/02

van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie

(14 maart 2002)

Betreft: Eerbiediging van de mensenrechten

In de geest van de Verklaring van Barcelona van 1995 moet de eerbiediging van de mensenrechten en fundamentele vrijheden in de Euro-mediterane betrekkingen een centrale plaats innemen.

Toch zijn, in het geval van Argelia, moorden (ongeveer 200 doden per maand tengevolge van het conflict), verdwijningen van personen, die door veiligheidstroepen of gewapende troepen ontvoerd zouden zijn, straffeloosheid na schending van de mensenrechten en beperking van de burgerlijke vrijheden, zoals het recht op vergadering en vrije meningsuiting, aan de orde van de dag.

Wat is het door de Commissie gehanteerde criterium met betrekking tot de huidige situatie in het zuidelijke gebied van de Middellandse Zee in het algemeen en Argelia in het bijzonder?

Is de Commissie voornemens een mechanisme voor controle en toezicht op het gebied van de mensenrechten en andere associatieovereenkomsten met mediterrane landen in te stellen?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(3 april 2002)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op schriftelijke vraag E-0602/02 van mevrouw Ferrer(1).

(1) PB C 229 E van 26.9.2002.