Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0916/02 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Raad. Hervorming van de Raad.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0916/02 van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Raad. Hervorming van de Raad.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0916/02

van Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) aan de Raad

(5 april 2002)

Betreft: Hervorming van de Raad

Tijdens de Top van Barcelona hebben de leiders van de vijftien lidstaten op grond van de voorstellen van de secretaris-generaal van de Raad, de heer Solana, besloten een groep van speciale vertegenwoordigers van de leiders van de lidstaten te belasten met de opstelling van een document over de op til zijnde hervormingen van de Europese Raad.

Ik vraag de Raad welk gebruik van dit document zal worden gemaakt, dat door de groep van speciale vertegenwoordigers van de lidstaten zal worden opgesteld, en wat de relatie is met de Conventie.

Antwoord

(3 oktober 2002)

De Europese Raad heeft in december 1999 in Helsinki, waar hij een reeks aanbevelingen heeft aangenomen, een hervormingsproces op gang gebracht, dat hij heeft voortgezet in Göteborg en Barcelona, waar hij kennis heeft genomen van de verslagen van de secretaris-generaal/hoge vertegenwoordiger waarin vier thema's centraal stonden: de Europese Raad, de Raad Algemene Zaken, het voorzitterschap van de Raad, alsmede de wetgevingsactiviteit van de Raad en de transparantie.

De Europese Raad heeft het voorzitterschap opgedragen, om in nauwe samenwerking met de secretaris-generaal van de Raad, de nodige contacten met de leden van de Europese Raad en met de door hen aangewezen tussenpersonen te onderhouden, teneinde aan de Europese Raad van Sevilla een verslag voor te leggen met het oog op de aanneming van voorstellen voor concrete maatregelen. Dit verslag is door de Raad in het kader van de voorbereiding van de Raad van Sevilla geanalyseerd.

In het licht van een syntheseverslag dat vergezeld ging van gedetailleerde voorstellen, heeft de Europese Raad van 21/22 juni 2002 dit onderwerp uitvoerig besproken en zijn instemming betuigd met een reeks concrete maatregelen die zonder wijziging van de verdragen kunnen worden toegepast op de organisatie en de werking van de Raad.

De Raad verzoekt het geachte parlementslid kennis te nemen van de punten 3 tot en met 7 van de conclusies van de Europese Raad van Sevilla, en van de bijlagen I en II, waarin de door de staatshoofden en regeringsleiders genomen besluiten in extenso zijn weergegeven.