Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1028/02 van Anna Karamanou (PSE) aan de Raad. Tragische dood van 14 meisjes in Saudi-Arabië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1028/02 van Anna Karamanou (PSE) aan de Raad. Tragische dood van 14 meisjes in Saudi-Arabië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1028/02

van Anna Karamanou (PSE) aan de Raad

(15 april 2002)

Betreft: Tragische dood van 14 meisjes in Saudi-Arabië

Volgens de krant Arab News en Amnesty International zijn op 11 maart 2002 14 meisjes om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond bij een brand in hun

school in Mekka toen de religieuze politie hun verbood de brandende gebouwen te verlaten omdat ze geen hoofddoek droegen en er geen mannelijke familieleden aanwezig waren om hen op te vangen. Bovendien verbood de religieuze politie de hulpdiensten de school binnen te gaan omdat mannen zich niet onder vrouwen mogen mengen. Deze tragische gebeurtenis toont duidelijk aan welke nefaste gevolgen discriminatie op grond van het geslacht voor het menselijk leven kan hebben. Verder moet worden aangestipt dat Saudi-Arabië het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) heeft ondertekend.

Is de Raad van plan de Saudische regering onder druk te zetten om dringend een onderzoek naar deze tragische overlijdens in te stellen en de verantwoordelijken voor de rechtbank te vervolgen om gelijkaardige gebeurtenissen in de toekomst te vermijden? Is hij verder van plan bij de Saudische regering tussenbeide te komen om een einde te maken aan dit beleid en deze praktijken, die nefast en discriminerend zijn voor vrouwen?

Antwoord

(22 juli 2002)

Zoals de Raad reeds heeft meegedeeld in het antwoord op vraag E-0185/02 van de heer Carlos Carnero González, worden met betrekking tot Saudi-Arabië vraagstukken op het gebied van de mensenrechten, zoals de positie van de vrouw en vrouwendiscriminatie, herhaaldelijk aan de orde gesteld op bilateraal niveau, en in het kader van de politieke dialoog met de Samenwerkingsraad van de Golf, waarvan Saudi-Arabië lid is.