Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1219/02 van Daniela Raschhofer (NI) aan de Commissie. Subsidies aan sportverenigingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1219/02 van Daniela Raschhofer (NI) aan de Commissie. Subsidies aan sportverenigingen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1219/02

van Daniela Raschhofer (NI) aan de Commissie

(29 april 2002)

Betreft: Subsidies aan sportverenigingen

Er doen geruchten de ronde dat de Europese Unie subsidies verleent aan de Spaanse voetbalclub Real Madrid. Daarom de volgende vragen:

Algemeen: Voorziet het Europese subsidiebeleid in subsidies voor sportverenigingen, en in het bijzonder voetbalclubs?

Zo ja, om welke soort subsidies gaat het hierbij, in het kader van welke programma's worden zij toegekend, en welke criteria gelden bij de aanvraag van dergelijke subsidies? Welke sportverenigingen in Spanje en Oostenrijk worden door de Europese Unie gesubsidieerd?

Concreet: Ontvangt de Spaanse voetbalclub Real Madrid subsidies van de Europese Unie?

Zo ja, om welke soort subsidies gaat het, en met welk bedrag wordt Real Madrid jaarlijks door de Europese Unie gesubsidieerd?

Antwoord van mevrouw Reding namens de Commissie

(28 juni 2002)

Het geachte parlementslid spreekt over subsidies die de Commissie zou hebben verstrekt aan voetbalclubs en in het bijzonder aan Real Madrid.

Wat de algemene vraag van het geachte parlementslid betreft, wil de Commissie eraan herinneren dat zij geen financiële hulp verleent aan voetbalclubs. Er wordt in geen enkele subsidie voorzien voor de algemene werking van deze clubs of voor hun traditionele activiteit van deelname aan wedstrijden, zelfs als het gaat om Europese wedstrijden. Dit sluit niet uit dat een voetbalclub specifieke steun kan krijgen in het kader van een programma of een initiatief van de Commissie. In het laatste geval moet het voorgestelde project heel goed overeenstemmen met de criteria van de in het programma vastgestelde oproep tot het indienen van voorstellen. In het kader van begrotingslijn B3-2020 heeft de Commissie in 2000 en 2001 projecten ter bestrijding van doping gefinancierd. De sportorganisaties hebben op dezelfde wijze als andere organisaties projecten in dit kader kunnen voorstellen. Tot nu toe hebben de grote voetbalclubs nog geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheden.

In het bijzonder krijgt Real Madrid geen enkele subsidie van de Commissie.