Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1455/02 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. Uitzonderingsregeling.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1455/02 van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie. Uitzonderingsregeling.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1455/02

van Wolfgang Ilgenfritz (NI) aan de Commissie

(23 mei 2002)

Betreft: Uitzonderingsregeling

Op het gebied van accijnzen op minerale oliën genieten Frankrijk, Italië en Nederland uitzonderingsregelingen.

1. Om welke redenen werden deze uitzonderingsregelingen toegestaan?

2. Welke mogelijkheden zijn er voor Oostenrijk om het ecopuntensysteem te verlengen?

Antwoord van mevrouw de Palacio namens de Commissie

(4 juli 2002)

1. De steunmaatregelen van de overheid ten behoeve van wegtransporteurs in België, Frankrijk en Italië is door de Raad beoordeeld en goedgekeurd in overeenstemming met artikel 88, lid 2, derde alinea van het Verdrag.

2. Het ecopuntensysteem loopt in zijn huidige vorm af op 31 december 2003. Op zijn vergadering te Laken op 14 en 15 december 2001 heeft de Europese Raad verzocht het ecopuntensysteem voorlopig te verlengen(1) in afwachting van de vaststelling van een kadervoorstel betreffende de tarieven voor het gebruik van infrastructuur. In uitvoering van dit verzoek heeft de Commissie op 20 december 2001 bij het Europees Parlement en de Raad een voorstel ingediend voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van een ecopuntensysteem voor vrachtwagens in transito door Oostenrijk voor het jaar 2004(2). Het Parlement en de Raad buigen zich momenteel over dit voorstel.

(1) Punt 58 van de conclusies van de Raad.

(2) PB C 103 van 30.4.2002.