Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1962/02 van Nuala Ahern (Verts/ALE) aan de Commissie. Beheer van nucleair afval.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1962/02 van Nuala Ahern (Verts/ALE) aan de Commissie. Beheer van nucleair afval.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1962/02

van Nuala Ahern (Verts/ALE) aan de Commissie

(8 juli 2002)

Betreft: Beheer van nucleair afval

In persbericht IP/02/872 van 17 juni 2002 verklaart de Commissie het volgende: Voor wat het beheer van nucleair afval betreft, is het aan de lidstaten om een eigen strategie te ontwikkelen en eigen installaties te bouwen, maar de samenwerking met de Commissie moet garanties bieden voor een uniforme aanpak in heel Europa en moet de uitwisseling van hoogwaardige knowhow bevorderen. Kan de Commissie precies aangeven welke instanties voor het aanbieden van knowhow in aanmerking komen?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Busquin namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1961/02, E-1962/02 en E-1963/02

(9 augustus 2002)

Het Euratom Kaderprogramma voor Onderzoek draagt bij tot de totstandbrenging van de Europese Onderzoekruimte in de nucleaire sector en derhalve tot efficiënte bundeling van deskundigheid en coördinatie van bestaande onderzoekactiviteiten in de lidstaten. Aan het programma kan worden deelgenomen door elke juridische entiteit die onderzoek verricht op de gebieden die onder het programma vallen en voldoet aan de regels voor deelname. Alle juridische entiteiten die aan deze voorwaarden voldoen, nationale instellingen voor afvalbeheer, de nucleaire industrie, universiteiten en andere onderzoekorganisaties, zullen daartoe worden uitgenodigd.