Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1970/02 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Verkoop en afzet van tabaksproducten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1970/02 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Verkoop en afzet van tabaksproducten.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-1970/02

van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie

(8 juli 2002)

Betreft: Verkoop en afzet van tabaksproducten

Heeft de Commissie een evaluatie uitgevoerd van de doeltreffendheid (toename van het aantal niet-rokers en versterking van het publieke bewustzijn inzake gezondheidskwesties) van de kleurenillustraties en waarschuwingen die sinds 1 januari 2001 in Canada de pakjes sigaretten sieren of is zij voornemens dat te doen?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(23 september 2002)

Tijdens het voorbereidende werk voor de beschikking van de Commissie inzake de regels voor het gebruik van kleurenfoto's zal de Commissie een evaluatie maken van het onderzoek naar de doeltreffendheid (in de zin van het ontmoedigen van roken en het bewustmaken van het publiek voor gezondheidskwesties) van het Canadese systeem dat sinds 1 januari 2001 in gebruik is. Het Canadese stelsel roept op tot het opnemen van kleurenfoto's of andere illustraties in de zone voor gezondheidswaarschuwingen die 50 % van de voorkant van de verpakking uitmaakt.