Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2083/02 van María Izquierdo Rojo (PSE) aan de Raad. Grote vertragingen bij de adoptie van kinderen in Andhra Pradesh (India).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2083/02 van María Izquierdo Rojo (PSE) aan de Raad. Grote vertragingen bij de adoptie van kinderen in Andhra Pradesh (India).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2083/02

van María Izquierdo Rojo (PSE) aan de Raad

(12 juli 2002)

Betreft: Grote vertragingen bij de adoptie van kinderen in Andhra Pradesh (India)

Met betrekking tot adoptie in de Indiase deelstaat Andhra Pradesh, waarbij 15 Spaanse (en ook Amerikaanse, Duitse, Italiaanse, Nederlandse en Belgische) families betrokken zijn, gesteund door een verslag van UNICEF waarin de onzekere psychologische en fysieke situatie van de te adopteren kinderen wordt gehekeld,

In afwachting van de medewerking van het Ministerie van Welzijn van Andhra Pradesh (India), dat voor adopties bevoegd is; vaststellende dat de Spaanse en Indiase wetgeving inzake internationale adoptie werd nageleefd, en rekening houdend met de preoorlogssituatie waarin India en buurland Pakistan zich bevinden, Is het mogelijk dat de EU bij de Indiase premier en bij de premier van Andhra Pradesh stappen onderneemt om de adoptie te versnellen?

Antwoord

(11 november 2002)

De Raad acht het niet gepast zich in de lopende adoptieprocedure te mengen.