Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2109/02 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie. Aanwijzingen op internet voor de vervaardiging van bommen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2109/02 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie. Aanwijzingen op internet voor de vervaardiging van bommen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2109/02

van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie

(17 juli 2002)

Betreft: Aanwijzingen op internet voor de vervaardiging van bommen

Volgens Griekse persberichten zijn er internetadressen waar men alle noodzakelijke inlichtingen kan verkrijgen voor de vervaardiging van molotovcocktails en zelfs atoombommen. Het feit dat dergelijke aanwijzingen op internet verschijnen betekent dat zij ook toegankelijk zijn voor minderjarigen.

De waarheid gebiedt te zeggen dat het dagblad Washington Post reeds op 4.4.1998 (in een reportage van de journalist Fern Sen) melding maakte van veertienjarige kinderen die internetgesprekken voerden over welk materiaal het beste is voor het maken van bomomhulsels. Ook zijn er kinderen die gebruik hebben gemaakt van op internet verschenen recepten om explosieven te vervaardigen en die deze explosieven ook op echte doelwitten hebben uitgeprobeerd. Zo werden drie middelbare scholieren uit Utah in de Verenigde Staten gearresteerd nadat zij een kerk hadden opgeblazen. Twee vijftienjarigen uit Ogden zijn naar een heropvoedingsinrichting gestuurd toen bij hen een bom werd aangetroffen.

Kan de Commissie mij mededelen of zij van dit vraagstuk op de hoogte is en wat haar mening hierover is? Welke maatregelen heeft zij genomen, of is zij van plan te nemen om niet alleen minderjarigen maar ook volwassenen te beschermen tegen dergelijke informatie op internet?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(3 september 2002)

Bepaalde internetpagina's bevatten al dan niet serieus bedoelde instructies voor het maken van bommen. Dit is een bron van ernstige zorg die het geachte parlementslid terecht ter sprake brengt.

Het al dan niet illegale karakter van deze sites hangt af van hun precieze inhoud en de nationale wettelijke bepalingen. Als de inhoud illegaal is, mag de politie de auteur ervan arresteren. Als een site met een illegale inhoud wordt gesignaleerd, moet de internetprovider deze verwijderen. Het publiek kan sites met dergelijke inhoud melden bij hotlines; deze onderzoeken of de melding gegrond is en geven ze door aan de bevoegde instantie.

Ook bezorgde ouders die hun kinderen de toegang tot dergelijke sites willen ontzeggen, kunnen filter-software op een computer met internet-toegang laten plaatsen of zich inschrijven bij een service voor internet-toegang die de informatie filtert.

Het is belangrijk dat internetgebruikers, en kinderen in het bijzonder, zich bewust zijn van de risico's én de voordelen en toepassingsmogelijkheden van het internet. De gebruikers hierop attenderen is een efficiënte manier om misleidende, gevaarlijke en onverantwoorde informatie te bestrijden.

Op dit ogenblik geeft de Commissie financiële steun aan hotlines voor de ontwikkeling van filter-software en bewustmakingsmaatregelen in het kader van het actieplan voor een veiliger internet, een werkprogramma van vier jaar dat afloopt op 31 december 2002. De Commissie heeft een verlenging van twee jaar voor het actieplan voorgesteld; dit voorstel wordt momenteel onderzocht door het Europees Parlement en de Raad.