Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2138/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Jamaica.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2138/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Jamaica.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2138/02

van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie

(18 juli 2002)

Betreft: Jamaica

Kan de Commissie met betrekking tot Jamaica aangeven welke projecten in 2000 uit de EU-begroting zijn gefinancierd?

Kan de Commissie meedelen hoeveel de totale steun in 2000 bedroeg voor alle posten die betrekking hebben op Jamaica?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Nielson namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1867/02, E-1868/02, E-1869/02, E-1870/02,E-1871/02, E-1872/02, E-1873/02, E-1874/02, E-1875/02, E-1876/02, E-1877/02, E-1878/02,E-1879/02, E-1880/02, E-1881/02, E-1882/02, E-1883/02, E-1884/02, E-1908/02, E-1909/02,E-1996/02, E-1997/02, E-1998/02, E-1999/02, E-2000/02, E-2001/02, E-2002/02, E-2003/02,E-2004/02, E-2005/02, E-2006/02, E-2007/02, E-2008/02, E-2009/02, E-2134/02, E-2135/02,E-2136/02, E-2137/02, E-2138/02, E-2139/02, E-2140/02, E-2141/02, E-2142/02, E-2143/02,E-2144/02, E-2145/02, E-2146/02, E-2147/02, E-2148/02, E-2149/02, E-2150/02, E-2151/02,E-2152/02, E-2153/02, E-2154/02 en E-2155/02

(23 september 2002)

Gezien de lengte van haar antwoord zendt de Commissie het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement rechtstreeks een tabel met de gevraagde informatie.

De cijfers in de beknopte tabel voor elk land zijn tevens te vinden in de financiële tabellen van het jaarverslag over de uitvoering van de buitenlandse steun van de EG.