Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2145/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Lesotho.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2145/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Lesotho.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2145/02

van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie

(18 juli 2002)

Betreft: Lesotho

Kan de Commissie met betrekking tot Lesotho een overzicht geven van goedgekeurde projecten ten laste van de EU-begroting in 2001 en kan zij het totaalbedrag aan investeringen voor dat jaar aangeven?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Nielson namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-1867/02, E-1868/02, E-1869/02, E-1870/02,E-1871/02, E-1872/02, E-1873/02, E-1874/02, E-1875/02, E-1876/02, E-1877/02, E-1878/02,E-1879/02, E-1880/02, E-1881/02, E-1882/02, E-1883/02, E-1884/02, E-1908/02, E-1909/02,E-1996/02, E-1997/02, E-1998/02, E-1999/02, E-2000/02, E-2001/02, E-2002/02, E-2003/02,E-2004/02, E-2005/02, E-2006/02, E-2007/02, E-2008/02, E-2009/02, E-2134/02, E-2135/02,E-2136/02, E-2137/02, E-2138/02, E-2139/02, E-2140/02, E-2141/02, E-2142/02, E-2143/02,E-2144/02, E-2145/02, E-2146/02, E-2147/02, E-2148/02, E-2149/02, E-2150/02, E-2151/02,E-2152/02, E-2153/02, E-2154/02 en E-2155/02

(23 september 2002)

Gezien de lengte van haar antwoord zendt de Commissie het geachte parlementslid en het secretariaat van het Parlement rechtstreeks een tabel met de gevraagde informatie.

De cijfers in de beknopte tabel voor elk land zijn tevens te vinden in de financiële tabellen van het jaarverslag over de uitvoering van de buitenlandse steun van de EG.