Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2402/02 van Armin Laschet (PPE-DE) aan de Commissie. Rechtstreekse begrotingssteun ten bedrage van 10 miljoen euro per maand aan de Palestijnse autoriteit.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2402/02 van Armin Laschet (PPE-DE) aan de Commissie. Rechtstreekse begrotingssteun ten bedrage van 10 miljoen euro per maand aan de Palestijnse autoriteit.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-2402/02

van Armin Laschet (PPE-DE) aan de Commissie

(30 juli 2002)

Betreft: Rechtstreekse begrotingssteun ten bedrage van 10 miljoen euro per maand aan de Palestijnse autoriteit

Kan de Commissie meedelen of de op 31 mei 2001 ondertekende financieringsovereenkomst tussen de Commissie en het Palestijns Ministerie van Financiën over de betaling van een maandelijkse begrotingssteun ten bedrage van 10 miljoen euro, die op 31 juli 2002 afloopt, is verlengd?

Is het juist dat de Israëlische regering bereid is de geblokkeerde transferbetalingen inkomsten uit belastingen en invoer aan de Palestijnse Autoriteit, die in 2000 zijn stopgezet, weer te hervatten?

Is de Commissie voornemens vast te houden aan de praktijk van de forfaitaire begrotingssteun, ook al betaalt Israël binnenkort een eerste tranche van 40 miljoen euro aan de Palestijnse Autoriteit?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(13 september 2002)

Naar aanleiding van het gunstig advies van het MED-comité op 27 februari 2002 betreffende toekenning aan de Palestijnse Autoriteit (PA) van directe begrotingssteun (DBS) ten belope van 120 miljoen euro heeft de Commissie op 26 maart 2002 besloten tot een eerste financiering van 50 miljoen euro ten behoeve van de PA in het kader van DBS III, overeenkomend met de uitkeringen voor maart tot en met juli 2002. Op dezelfde dag werd met de PA een financieringsovereenkomst ondertekend. De vijf tranches van 10 miljoen euro werden reeds overgemaakt.

Een tweede financiering van 30 miljoen euro in het kader van DBS IV, overeenkomend met de uitkeringen voor augustus tot en met oktober 2002, werd op 7 augustus 2002 goedgekeurd bij een besluit van de Commissie dat als aanhangsel bij de financieringsovereenkomst betreffende DBS III wordt gevoegd.

Volgens de berichtgeving in de internationale pers heeft de Israëlische Regering op 24 juli 2002 haar voornemen bekendgemaakt om zeer binnenkort 210 miljoen NIS (circa 44,7 miljoen USD) te deblokkeren van de sedert het uitbreken van de tweede Intifada in september 2000 niet aan de Palestijnse Autoriteit doorbetaalde belastingopbrengsten. De delegatie te Jeruzalem heeft aan de Commissie medegedeeld dat de Israëlische Regering een eerste tranche van 70 miljoen NIS (circa 14,8 miljoen USD) heeft gedeblokkeerd en dat over de betaling van het resterende bedrag tussen de Israëlische Regering en de Palestijnse Autoriteit besprekingen aan de gang zijn.

De Israëlische Regering houdt nog steeds bijna 600 miljoen USD achter van de fiscale transfers die de PA toekomen, en heeft niet ingestemd met het hervatten van de maandelijkse transfers overeenkomend met 30 miljoen USD.

In deze context, en gezien de verslechtering in de fiscale toestand van de PA, zal de Commissie de PA verder bijstand blijven verlenen. Daarbij zij opgemerkt dat aan de begrotingssteun van de Unie voorwaarden zijn verbonden welke geregeld worden herzien en welke, onder andere, betrekking hebben op administratieve, justitiële en financiële hervormingen.