Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2458/02 van Herman Vermeer (ELDR) aan de Commissie. De speciale situatie van de artisanale visserij in ultraperifere regio's binnen het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2458/02 van Herman Vermeer (ELDR) aan de Commissie. De speciale situatie van de artisanale visserij in ultraperifere regio's binnen het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2458/02

van Herman Vermeer (ELDR) aan de Commissie

(4 september 2002)

Betreft: De speciale situatie van de artisanale visserij in ultraperifere regio's binnen het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid

Is de Commissie bekend met de situatie van de artisanale visserij in ultraperifere regio's zoals de Azoren? Door grotendeelse afwezigheid van continentaal plat aan de kust van de Azoren heeft de lokale visserij niets aan de 6-12 mijlszone. Het gaat hier over diepzeevisserij en hun viswater staat dus open. De artisanale tak van de visserij kan niet concurreren met de meer commerciële visserij, maar vormt tevens geen bedreiging voor deze laatste. Ook de visbestanden lijken weinig te lijden te hebben onder de artisanale visserijinspanningen. Kent de Commissie de kleinschaligheid en de wijze van deze visserij?

De artisanale visserij in deze gebieden lijkt te gaan verdwijnen als geen maatregelen worden genomen. Is de Commissie bekend met de mate van afhankelijkheid van deze gebieden van deze visserijvorm? Deze regio's zijn vaak grotendeels afhankelijk van de artisanale visserij. Er blijken niet altijd geschikte alternatieven voor deze visserij te zijn. Is de Commissie tevens bekend met de arbeidsomstandigheden en veiligheid in deze visserijvloot?

Welke maatregelen en initiatieven heeft de Commissie op het oog om deze speciale visserijtak te beschermen? En hoe vinden we dit terug in de voorstellen voor het nieuwe gemeenschappelijk visserijbeleid? Kan de Commissie, zo zij geen maatregelen zal nemen, haar beslissing motiveren?

Antwoord van de heer Fischler namens de Commissie

(7 oktober 2002)

Bij de voorbereidende werkzaamheden met het oog op de hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB) is, gezien de specifieke aard van de visserijsector in de ultraperifere gebieden, altijd ten volle rekening gehouden met de behoeften van deze gebieden.

In dit verband moet erop worden gewezen dat in het Groenboek over de Toekomst van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid(1) wordt verwezen naar: de ondersteunende aanpak die voor deze gebieden moet worden gevolgd bij de vaststelling van de maatregelen voor de instandhouding en het beheer van de visbestanden of in het kader van de versterking van de economische en sociale dimensie van het GVB.

Daarenboven wordt deze aanpak uitdrukkelijk vermeld in het document dat de Commissie aan de Europese Raad van Sevilla (21 en 22 juni 2002) heeft voorgelegd betreffende artikel 299 van het Verdrag en de uitvoering van de strategie voor duurzame ontwikkeling voor de ultraperifere gebieden.

Voorts heeft de Commissie een afvaardiging van vertegenwoordigers van de visserijsector van de Azoren kunnen ontmoeten. Deze ontmoeting was een gelegenheid om diepgaand van gedachten te wisselen over de kenmerken van de visserijsector in dat gebied. De door de afvaardiging verstrekte informatie, vooral wanneer die wordt gecombineerd met de inlichtingen van de andere ultraperifere gebieden, is voldoende gedetailleerd om op basis daarvan in het kader van de hervorming van het GVB met hun behoeften rekening te kunnen houden, in overeenstemming met de verbintenissen van de Commissie.

(1) COM(2001) 135 def.