Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2819/02 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Antwoord van de Spaanse regering aan de Commissie met betrekking tot het Spaanse Nationale Waterplan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2819/02 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Antwoord van de Spaanse regering aan de Commissie met betrekking tot het Spaanse Nationale Waterplan.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2819/02

van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie

(8 oktober 2002)

Betreft: Antwoord van de Spaanse regering aan de Commissie met betrekking tot het Spaanse Nationale Waterplan

Wanneer denkt de Commissie een besluit te nemen met het oog op de brief van de Spaanse regering van juli 2002 naar aanleiding van de vragen die de Commissie had gesteld over het Spaanse Nationale Waterplan?

Acht de Commissie het antwoord van de Spaanse regering bevredigend, is zij voornemens op basis hiervan middelen uit de structuurfondsen vrij te maken en is zij van oordeel dat het plan geen negatieve gevolgen zal hebben voor het milieu?

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw Wallström namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-2708/02 en E-2819/02

(25 oktober 2002)

De Commissie heeft het antwoord van de Spaanse autoriteiten begin juli 2002 ontvangen. De documentatie is vrij gedetailleerd en technisch en de Commissie is momenteel nog aan het nagaan of alle kwesties die in de brief van 23 mei 2002 van het Directoraat-generaal Milieu zijn aangehaald, worden behandeld.