Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2920/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Rwanda.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2920/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Rwanda.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2920/02

van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie

(16 oktober 2002)

Betreft: Rwanda

Kan de Commissie in verband met Rwanda een overzicht geven van de projecten die in 2001 zijn goedgekeurd om ten laste van de begroting van de Europese Unie te worden gefinancierd en meedelen hoeveel de totale investering dit jaar bedraagt?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Nielson namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-2909/02, E-2910/02, E-2911/02, E-2912/02,E-2913/02, E-2914/02, E-2915/02, E-2916/02, E-2917/02, E-2918/02,E-2919/02, E-2920/02, E-2921/02 en E-2922/02

(4 december 2002)

De Commissie zendt het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement een tabel met de gevraagde informatie, evenals het Jaarverslag 2001 inzake het communautair ontwikkelingsbeleid en de tenuitvoerlegging van de buitenlandse hulp.