Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2973/02 van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Commissie. Slachtkuikens.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2973/02 van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Commissie. Slachtkuikens.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-2973/02

van Caroline Lucas (Verts/ALE) aan de Commissie

(22 oktober 2002)

Betreft: Slachtkuikens

In het jaarverslag 2000 van het Wetenschappelijk Comité voor de gezondheid en het welzijn van dieren wordt vastgesteld dat pijnlijke gebreken aan de poten en hartverlammingen de twee belangrijkste gezondheids- en welzijnsproblemen zijn bij slachtkuikens en dat beide voornamelijk worden veroorzaakt door de snelle groei die slachtkuikens moeten doormaken.

Is de Commissie voornemens de kwestie van de pootgebreken, hartverlammingen en snelle groei aan te pakken in haar ophanden zijnde voorstel voor een richtlijn van de Raad houdende minimumnormen voor de bescherming van slachtkuikens?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(28 november 2002)

De Commissie werkt aan een voorstel voor de bescherming van slachtkuikens.

Het voorstel van de Commissie houdt rekening met de belangrijkste aanbevelingen van het laatste wetenschappelijke verslag en omvat specifieke bepalingen met betrekking tot problemen die het gevolg zijn van de snelle groei van de dieren.

Bovendien wil de Commissie bij de voorbereiding van het voorstel goede beheerspraktijken bevorderen en het toezicht op het dierenwelzijn integreren in de huidige slachthuiscontroles. Het toezicht op de resultaten kan overgedetailleerde bepalingen voor boerderijen overbodig maken.