Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3178/02 van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie. Cijfers van Eurostat.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3178/02 van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie. Cijfers van Eurostat.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3178/02

van Charles Tannock (PPE-DE) aan de Commissie

(7 november 2002)

Betreft: Cijfers van Eurostat

In zijn geregelde persmededelingen over de euro-indicatoren publiceert Eurostat regelmatig een reeks nuttige en informatieve statistische gegevens, zowel over de landen van de euro-zone alsook over de EU-15. Kan de Commissie aangeven waarom de verslagen over de werkloosheid alleen cijfers voor de landen van de euro-zone afzonderlijk en niet voor alle 15 EU-landen afzonderlijk behelzen? Kan de Commissie voorts meedelen of de toegang tot dit soort berichten via Internet mogelijk is voor het grote publiek?

Antwoord van de heer Solbes Mira namens de Commissie

(6 december 2002)

In het maandelijkse persbericht over de euro-indicatoren zijn de werkloosheidscijfers van zowel de eurozone (EZ) als de 15 lidstaten (EU15) opgenomen. Als de cijfers voor de laatste maanden niet beschikbaar zijn voor sommige landen, wordt voor deze cijfers een raming opgesteld zodat het Europees aggregaat totaal kan worden berekend (EZ en EU15). Deze ramingen per land worden niet gepubliceerd. De korte analyse heeft alleen betrekking op de laatste en voorlaatste maand en de eerste tabel van het persbericht over de euro-indicatoren bevat alleen gegevens voor de afgelopen twee maanden. De volledige gegevens, inclusief de gegevens per land voor de afgelopen vijf maanden, zijn achteraan elk persbericht over de euro-indicatoren opgenomen, voorzover ze beschikbaar zijn.

Ondanks herhaalde pogingen is het niet mogelijk gebleken een verslag over de werkloosheid, zoals genoemd in de vraag, terug te vinden. Indien het geachte parlementslid naar een ander verslag dan het bovengenoemde persbericht over de werkloosheid verwijst, wordt hij verzocht een nauwkeuriger referentie van dit verslag naar de Commissie te sturen.