Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3359/02 van Dana Scallon (PPE-DE) aan de Commissie. Onderzoek naar boventallige embryo's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3359/02 van Dana Scallon (PPE-DE) aan de Commissie. Onderzoek naar boventallige embryo's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3359/02

van Dana Scallon (PPE-DE) aan de Commissie

(27 november 2002)

Betreft: Onderzoek naar boventallige embryo's

De Mededingingsraad nr. 2451 van de Europese Unie (interne markt, industrie en onderzoek) is op 30 september 2002 in Brussel bijeen geweest. De volgende bepalingen zijn hier getroffen:

De Raad en de Commissie zijn overeengekomen dat de nauwkeurige toepassingsbepalingen betreffende onderzoeksactiviteiten met gebruikmaking van menselijke embryo's en menselijke embryonale stamcellen die kunnen worden gefinancierd uit het zesde kaderprogramma tussen nu en 31 december 2003 zullen worden gedefinieerd. De Commissie verklaart dat in de tussentijd en in afwachting van de definitie van de nauwkeurige toepassingsbepalingen zij geen voorstellen zal doen om deze onderzoeksactiviteit te financieren met uitzondering van het onderzoek van opgeslagen of geïsoleerde menselijke embryonale stamcellen in een kweek.

Het begrip opgeslagen of geïsoleerde menselijke embryonale stamcellen in hun kweek slaat dat op boventallige embryo's van minder dan twee weken?

Klopt het dat het zesde kaderprogramma momenteel het onderzoek financiert naar boventallige embryo's van minder dan twee weken oud in die landen waar dit onderzoek toegestaan is?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(13 januari 2003)

Onder opgeslagen of geïsoleerde menselijke embryonale stamcellen in hun kweek wordt niet hetzelfde verstaan als onder boventallige menselijke embryo's.

Boventallige embryo's zijn embryo's die bij een onvruchtbaarheidsbehandeling met behulp van in vitro fertilisatie (IVF) zijn gecreëerd om het succespercentage bij IVF te verhogen, maar die niet daarvoor niet langer nodig zijn. Zij moeten worden vernietigd, tenzij zij door de betrokken koppels voor onderzoekdoeleinden worden gedoneerd.

Met opgeslagen of geïsoleerde menselijke embryonale stamcellen in hun kweek worden menselijke embryonale stamcellen bedoeld die uit de interne celmassa van embryo's in het blastocystestadium zijn verkregen en in een reageerbuis zijn gekweekt. Deze stamcellijnen kunnen worden ingevroren en in een cellenbank worden opgeslagen. (Het blastocystestadium is de fase van 5 tot 7 dagen na de bevruchting van de eicel, wanneer het embryo op een holle bal lijkt die een massa stamcellen bevat).

Aangezien de eerste uitnodigingen voor het indienen van voorstellen onder het zesde kaderprogramma (KP6) pas in december 2002 zijn verschenen, worden er in het kader van KP6 nog geen projecten gefinancierd.