Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3460/02 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Europees Openbaar Ministerie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3460/02 van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie. Europees Openbaar Ministerie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3460/02

van Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) aan de Commissie

(6 december 2002)

Betreft: Europees Openbaar Ministerie

Is het corpus juris volgens de Europese Commissie noodzakelijk om het behoorlijk functioneren van het Europees Openbaar Ministerie te verzekeren?

Antwoord van mevrouw Schreyer namens de Commissie

(31 januari 2003)

Op verzoek van het Parlement en de Commissie houden groepen van deskundigen op het gebied van het strafrecht uit alle lidstaten zich al bijna tien jaar bezig met de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap. Het resultaat van hun werkzaamheden is neergelegd in een omvattende studie met aanbevelingen voor de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap door het strafrecht, het Corpus Juris(1). Deze hebben gediend als inspiratie voor de opstelling van het Groenboek van de Commissie inzake de strafrechtelijke bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap en de instelling van een Europese officier van justitie(2).

De Commissie heeft echter haar eigen voorkeuren aangegeven. Het Corpus Juris suggereerde een hoger niveau van harmonisatie van het algemeen strafrecht (artikelen 9 tot 17) en het bewijsrecht (artikel 32) en stelde vragen over de geschiktheid van niet-professionele rechters om complexe grensoverschrijdende financiële zaken te behandelen (artikel 26(1)). De Commissie (Groenboek) is van mening dat de rechtsorde van de afzonderlijke lidstaten moet worden geëerbiedigd overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel. Meer in het algemeen heeft de Commissie zich in haar voorstellen geconcentreerd op de fase vóór het proces en zij heeft voorgesteld om zoveel mogelijk te vertrouwen op het nationale recht en de nationale systemen.

(1) Corpus Juris introducing penal provisions for the purpose of protecting the financial interests of the European Union, under the responsibility of M. Delmas-Marty, Economica, Paris, 1997. The Implementation of the Corpus Juris in the Member States, M. Delmas-Marty/J.A.E. Vervaele, Intersentia, Utrecht, 2000 (vier delen).

(2) COM(2001) 715 def.