Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3679/02 van Alexander Radwan (PPE-DE) aan de Commissie. Busquin: de EU moet een werkelijke ruimtemacht worden (artikel in de European Voice van 19 september, pagina 8 - nieuwsberichten).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3679/02 van Alexander Radwan (PPE-DE) aan de Commissie. Busquin: de EU moet een werkelijke ruimtemacht worden (artikel in de European Voice van 19 september, pagina 8 - nieuwsberichten).

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3679/02

van Alexander Radwan (PPE-DE) aan de Commissie

(19 december 2002)

Betreft: Busquin: de EU moet een werkelijke ruimtemacht worden (artikel in de European Voice van 19 september, pagina 8 nieuwsberichten)

In de voorbije dertig jaar heeft het Europees Ruimte-Agentschap met groot succes de Arianeraket ontwikkeld en de mogelijkheid om hoogtechnologische satellieten te bouwen, waarmee Europa een onafhankelijke toegang tot de ruimte heeft gekregen.

Kan de Commissie in het licht hiervan en onder verwijzing naar hoger genoemd artikel antwoorden op de volgende vragen:

1. Wat ontbreekt er volgens de Commissie om van de EU een werkelijke ruimtemacht te maken?

2. Meent de Commissie dat de EU niet voldoende militair aanwezig is in de ruimte en dat deze aanwezigheid er moet komen via een militaire participatie in een toekomstig communautair ruimtebeleid of via een ruimtehoofdstuk in het Europese defensiebeleid?

3. Is het juist dat de Commissie bijdraagt in militaire satelliettoepassingen in het algemeen of specifiek met onderzoekskredieten van de EU?

Antwoord van de heer Busquin namens de Commissie

(24 januari 2003)

De Commissie heeft kennis genomen van de belangrijke vragen die door het geachte parlementslid werden gesteld. De Commissie heeft inderdaad bijna een Groenboek afgewerkt over het toekomstige ruimtevaartbeleid van Europa, dat in het begin van 2003 moet worden goedgekeurd. Er wordt verwacht dat het Groenboek tijdens de eerste helft van 2003 tussen alle bealanghebbenden een uitgebreide discussie op gang zal brengen over de mogelijkheden voor toekomstige activiteiten op het gebied van ruimtevaarttoepassingen en de ondersteunende technologieën. Dit proces zou beleidslijnen en mijlpalen moeten opleveren om de positie van Europa als een ware ruimtemacht te versterken.

Volgend op het raadplegingsproces zal de Commissie in lijn met de resolutie van het Parlement(1) een Witboek opstellen met concrete voorstellen tot actie en mijlpalen die tenuitvoer moeten worden gelegd en die een antwoord zouden moeten bieden op bepaalde door het geachte parlementslid gestelde vragen. Een van de aspecten die moet worden overwogen tijdens de raadpleging zijn multiple use-toepassingen waarbij dezelfde technologieën zowel voor civiele toepassingen als voor veiligheids- of defensiedoeleinden kunnen worden gebruikt.

De Commissie draagt momenteel niet met onderzoekskredieten bij in militaire satelliettoepassingen.

(1) Verslag Alyssandrakis januari 2002 Ref: P5 TARPOV (2002) 0015 Europa en de ruimtevaart resolutie goedgekeurd op 17.1.2002.