Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3716/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Tonga.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3716/02 van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie. Tonga.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3716/02

van Fernando Fernández Martín (PPE-DE) aan de Commissie

(19 december 2002)

Betreft: Tonga

Kan de Commissie met betrekking tot Tonga aangeven welke projecten er in 2000 uit de EU-begroting zijn gefinancierd;

meedelen hoeveel de totale omvang bedraagt van alle hulp, in welke vorm dan ook, die in 2000 aan dit land is verleend?

Gecombineerd Antwoordvan de heer Nielson namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-3680/02, E-3681/02, E-3682/02, E-3683/02, E-3684/02,E-3685/02, E-3686/02, E-3687/02, E-3688/02, E-3689/02, E-3690/02, E-3691/02,E-3692/02, E-3693/02, E-3694/02, E-3695/02, E-3696/02, E-3697/02, E-3698/02,E-3699/02, E-3700/02, E-3701/02, E-3702/02, E-3703/02, E-3704/02, E-3705/02,E-3706/02, E-3707/02, E-3708/02, E-3709/02, E-3710/02, E-3711/02, E-3712/02,E-3713/02, E-3714/02, E-3715/02, E-3716/02, E-3717/02, E-3718/02, E-3719/02,E-3720/02, E-3721/02, E-3722/02, E-3723/02, E-3724/02 en E-3725/02

(11 februari 2003)

Het geachte parlementslid vindt hieronder een tabel waarin het totale bedrag aan hulp aan de volgende landen is opgenomen:

>RUIMTE VOOR DE TABEL>

De Commissie stuurt een meer gedetailleerde tabel rechtstreeks aan het geachte parlementslid en het Secretariaat-generaal van het Parlement, evenals het jaarverslag 2001 over het ontwikkelingsbeleid en de tenuitvoerlegging van de externe hulp.