Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3840/02 van Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. Bewijzen voor het bestaan van concentratiekampen in Noord-Korea.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3840/02 van Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie. Bewijzen voor het bestaan van concentratiekampen in Noord-Korea.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-3840/02

van Olivier Dupuis (NI) aan de Commissie

(9 januari 2003)

Betreft: Bewijzen voor het bestaan van concentratiekampen in Noord-Korea

Het bestaan van concentratiekampen werkkampen in Noord-Korea, waarover allang werd gesproken, maar nooit door niet-Noord-Koreaanse getuigenverklaringen is bevestigd, is aangetoond aan de hand van satellietbeelden die de Far Eastern Economic Review via een commerciële aanbieder van satellietbeelden openbaar heeft gemaakt.

Deze beelden werden door een voormalige gevangenbewaarder, Ahn Myong Chol, die in 1994 naar Zuid-Korea is gevlucht, herkend als beelden van het concentratie- en werkkamp Haengyong.

De Zuid-Koreanen en de Amerikaanse geheime dienst hebben lange tijd het gerucht verspreid dat zij satellietfoto's van de kampen bezaten, maar de vermoedelijke bewijzen zijn nooit openbaar gemaakt.

Beschikt de Commissie over hetzelfde soort satellietbeelden of is zij op de hoogte gebracht door een van de lidstaten die soortgelijke bewijzen bezitten voor het bestaan van concentratiekampen in Noord-Korea? Beschikt de Commissie over informatie omtrent andere concentratiekampen in Noord-Korea waarvan het bestaan door satellietbeelden kan worden bewezen? Wanneer is de Commissie voornemens de satellietbeelden of andere bewijzen voor het bestaan van concentratiekampen in Noord-Korea aan de terzake bevoegde commissie van het Europees Parlement te doen toekomen en welke politieke stappen denkt zij ten aanzien van Pyongyang te nemen om ervoor te zorgen dat alle concentratiekampen onmiddellijk worden gesloten en alle gevangenen onverwijld worden vrijgelaten?

Antwoord van de heer Patten namens de Commissie

(29 januari 2003)

De Commissie heeft rapporten ontvangen van diverse internationale mensenrechtenorganisaties, met name van Amnesty International, waarin melding wordt gemaakt van het bestaan van concentratiekampen in de Democratische Volksrepubliek Korea (DVK). De Commissie heeft desondanks geen satellietbeelden ontvangen die het bestaan van dergelijke kampen bewijzen.

De mensenrechtensituatie in de DVK blijft de Unie grote zorgen baren en wordt dan ook nauwlettend gevolgd. Mensenrechtenkwesties, waaronder eventuele concentratiekampen, worden systematisch ter sprake gebracht in de politieke contacten met de Noord-Koreaanse autoriteiten, meest recentelijk in juni 2002 in Pyongyang.

De Commissie kan het geachte parlementslid verzekeren dat zij de mensenrechtensituatie in de DVK nauwlettend zal blijven volgen en deze in haar contacten met de Koreaanse autoriteiten ter sprake zal blijven brengen.