Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0165/03 van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie. Telegeleide bommen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0165/03 van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie. Telegeleide bommen.

SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0165/03 van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie. Telegeleide bommen.

Publicatieblad Nr. 242 E van 09/10/2003 blz. 0101 - 0102


SCHRIFTELIJKE VRAAG P-0165/03

van Paul Lannoye (Verts/ALE) aan de Commissie

(24 januari 2003)

Betreft: Telegeleide bommen

De nieuwe generatie telegeleide bommen die de Verenigde Staten ontwikkeld hebben, is bedoeld om versterkte ondergrondse doelen te penetreren en te vernietigen. Om deze wapens zo doeltreffend mogelijk te maken wordt in een strikt militair denken hiervoor een metaal met een hoge densiteit, nl. verarmd uranium, gebruikt. Wordt dit soort wapens in de Europese Unie vervaardigd? Zo dit al niet het geval is, beschikken de legers van bepaalde lidstaten over dit soort wapens?

Antwoord van de heer Liikanen namens de Commissie

(13 februari 2003)

De Commissie heeft geen enkele wettelijke bevoegdheid invloed uit te oefenen op de keuze en de aard van de te produceren wapens of zelfs controle uit te oefenen op het gebruik van dergelijke munities.

Gezien het militaire karakter van de schriftelijke vraag wordt het geachte parlementslid verzocht zich voor nadere informatie te wenden tot het Algemeen Secretariaat/Hoge Vertegenwoordiger voor het Gemeenschappelijk Buitenlands en Veiligheidsbeleid, de heer Solana.