Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0315/03 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Gegevensanalyse inzake illegale drugs in de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0315/03 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Gegevensanalyse inzake illegale drugs in de Europese Unie.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0315/03 van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie. Gegevensanalyse inzake illegale drugs in de Europese Unie.

Publicatieblad Nr. 051 E van 26/02/2004 blz. 0018 - 0019


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0315/03

van Chris Davies (ELDR) aan de Commissie

(10 februari 2003)

Betreft: Gegevensanalyse inzake illegale drugs in de Europese Unie

Wat onderneemt de Commissie om gemeenschappelijke definities en werkwijzen vast te stellen bij het verzamelen en analyseren van gegevens over illegaal drugsgebruik in de lidstaten?

Antwoord van de heer Byrne namens de Commissie

(13 maart 2003)

Het in Lissabon gevestigde Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD), een van de 12 gedecentraliseerde agentschappen van de Europese Gemeenschap, is in 1993 opgericht om de Gemeenschap en haar lidstaten te voorzien van objectieve, betrouwbare en op Europees niveau vergelijkbare informatie over het verschijnsel drugs en drugsverslaving en de gevolgen daarvan.

Met diverse methodes en instrumenten wordt toezicht gehouden op de drugssituatie in de Unie.

Het EWDD heeft vijf epidemiologische sleutelindicatoren vastgesteld voor het verzamelen en interpreteren van vergelijkbare gegevens:

- de omvang en de aard van het drugsgebruik in de algemene bevolking;

- de prevalentie en de aard van problematisch drugsgebruik;

- drugsgerelateerde infectieziekten;

- sterfte ten gevolge van drugsgebruik en mortaliteit bij drugsgebruikers;

- de vraag naar behandeling bij drugsgebruikers.

Kwalitatief onderzoek spitst zich toe op de betekenissen, de percepties, de processen en de context van de wereld van de drugs, biedt inzicht in de aard van het drugsgebruik en geeft antwoorden. Het EWDD beheert een netwerk en een gegevensbank van kwalitatief onderzoek in Europa. Het wil kwalitatief drugsonderzoek toegankelijk maken voor onderzoekers, de nationale Reitox-contactpunten, nationale deskundigen, verslaggevers inzake drugsbeleid en drugsinterventies en studenten.

Modelleren betekent dat gebruik wordt gemaakt van wiskundige formules of computerprogramma's om tot een vereenvoudigd model van een proces te komen. Het eindresultaat kan een nuttig model zijn om de verschillende resultaten in verschillende omstandigheden of met verschillende interventies te onderzoeken of een beste raming te maken van de toekomstige ontwikkelingen van de verspreiding van het drugsgebruik of van een drugsgerelateerde infectiezieke zoals hepatitis C.

Het EWDD werkt op dit gebied op drie verschillende niveaus met belangrijke partners samen:

- Het EWDD verzamelt informatie via het Reitox-netwerk, dat in alle 15 lidstaten, in de Commissie en in Noorwegen over contactpunten beschikt.

- De nationale Reitox-contactpunten verzamelen epidemiologische informatie over drugsgebruik en de gevolgen daarvan, en werken ondertussen samen met het EWDD aan een betere vergelijkbaarheid van de gegevens.

- De internationale wetenschappelijke gemeenschap werkt samen met het team van het programma om nieuwe methodes te ontwikkelen om het drugsgebruik te bestuderen en om diepgaande wetenschappelijke analyse te bevorderen.

- Nationale en internationale organisaties werken met het team van het programma samen om informatie uit te wisselen en aan onderzoeksprogramma's deel te nemen.

De werkzaamheden met betrekking tot de sterfte ten gevolge van drugsgebruik en met betrekking tot enquêtes over drugsgebruik worden in coördinatie met Eurostat uitgevoerd.