Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0586/03 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie. Verlaging BTW op CD's.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0586/03 van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie. Verlaging BTW op CD's.

27.3.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 78/358


(2004/C 78 E/0376)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0586/03

van Stavros Xarchakos (PPE-DE) aan de Commissie

(28 februari 2003)

Betreft: Verlaging BTW op CD's

Een verlaging van de BTW op CD's zal een belangrijke impuls betekenen voor de muziekindustrie in Europa, die op dit moment onder de piraterij met CD's lijdt. Een flinke verlaging van de prijs van CD's door de producenten zal tegelijkertijd de verkoop van CD's stimuleren en de overheidsinkomsten positief beïnvloeden. In Griekenland geldt voor CD's het hoogste BTW-tarief (18 %).

Wat is het standpunt van de Commissie ten aanzien van dit onderwerp? Welke maatregelen is de Commissie van plan te gaan nemen om de BTW in de lidstaten te verlagen? Wat vindt de Commissie van het idee van de muziekindustrie om de BTW op CD's gelijk te trekken met de BTW op boeken en bioscoopkaartjes?

Antwoord van de heer Bolkestein namens de Commissie

(9 april 2003)

De geachte afgevaardigde wordt verwezen naar: de antwoorden van de Commissie op de schriftelijke vragen E-1553/02 van mevrouw Angelilli(1) en E-3841/02 van de heer Veltroni(2).