Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0598/03 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. De Europese Unie en Brazilië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0598/03 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. De Europese Unie en Brazilië.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0598/03 van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad. De Europese Unie en Brazilië.

Publicatieblad Nr. 280 E van 21/11/2003 blz. 0069 - 0070


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0598/03

van Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) aan de Raad

(28 februari 2003)

Betreft: De Europese Unie en Brazilië

Welke maatregelen overweegt de Raad te treffen om de betrekkingen met Brazilië en Mercosul na de verkiezing van Luiz Inácio da Silva tot president een nieuwe impuls te geven met het oog op de samenwerkingsvoorstellen die de nieuwe president in zijn programma heeft opgenomen?

Antwoord

(21 juli 2003)

1. Ter gelegenheid van de verkiezing van Luiz Inácio da Silva tot president is de Raad van de Europese Unie in de gelegenheid geweest opnieuw te bevestigen dat hij de uitstekende betrekkingen met Brazilië zal voorzetten en de politieke dialoog, alsmede de handels- en

economische betrekkingen verder zal uitbouwen. Tezelfdertijd gaf de Raad uiting aan het vertrouwen van de Europese Unie in de kracht van de Braziliaanse economie en de groeimogelijkheden daarvan. Hij verklaarde zich te verheugen op nauwe samenwerking met de nieuwe Braziliaanse regering, ook met het oog op de versterking van Mercosur, en zegde andermaal toe zich te zullen blijven inzetten voor de verdere vooruitgang in de lopende onderhandelingen tussen de EU en Mercosur.

Verscheidene politieke leiders van de EU hebben sedert het begin van dit jaar met president Lula da Silva kunnen spreken, en hebben opnieuw bevestigd dat zij belang hechten aan de versterking van de betrekkingen tussen de EU en Brazilië. De Raad heeft met grote voldoening nota genomen van de herhaalde uitspraken van president Lula da Silva ten gunste van een verder geïntegreerde Mercosur en van nauwere betrekkingen met de EU.

2. De Raad heeft bij verscheidene gelegenheden opnieuw uitdrukking gegeven aan zijn wil de bestaande politieke en economische betrekkingen, de handelsrelaties en de samenwerking tussen de EU en Mercosur te intensiveren en te verdiepen. Hij heeft met tevredenheid nota genomen van de vooruitgang die door het biregionaal onderhandelingscomité EU-Mercosur is geboekt met het oog op het aangaan van een interregionale strategische associatie op het gebied van politieke en economische aangelegenheden, handel en samenwerking. De Raad heeft ook erkend dat het associatieproces de ontwikkeling van de Mercosur-landen moet steunen en bevorderen en moet bijdragen tot de vermindering van de sociaal-economische ongelijkheid tussen de twee regio's. Tevens was men eensgezind van mening dat het uiteindelijke doel van het handelsoverleg een verdergaande effectieve toegang tot hun respectieve markten is, op basis van een geleidelijke en wederzijdse liberalisering van de handel in overeenstemming met de WTO-regelingen.

Indachtig bovengenoemde beginselen en doelstellingen zullen de onderhandelaars van de EU hun werkzaamheden voortzetten teneinde zo spoedig mogelijk een alomvattende associatieovereenkomst met Mercosur te bereiken en de politieke, economische en handelsbetrekkingen tussen de twee regio's te verdiepen.