Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0892/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending van de fondsen van het programma Cultuur 2000 door de gemeente Fiumicino.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0892/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending van de fondsen van het programma Cultuur 2000 door de gemeente Fiumicino.

8.4.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 88/600


(2004/C 88 E/0614)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0892/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(21 maart 2003)

Betreft: Aanwending van de fondsen van het programma Cultuur 2000 door de gemeente Fiumicino

In september 2002 heeft het Comité van toezicht van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken het verslag gepresenteerd over de aanwending van de door de EU beschikbaar gestelde gelden.

Uit dat onderzoek is gebleken op welke onrustwekkend trage en ondoeltreffende wijze de projecten door een aantal territoriale eenheden worden toegewezen.

De alarmerende situatie in verband met de ontoereikende aanwending van de Europese fondsen door de plaatselijke besturen is ook door de Europese Commissie al meermaals onderstreept.

Overwegende dat in het bijzonder enkele territoriale besturen, zoals de gemeente Fiumicino, de Europese fondsen dringend moeten gebruiken om de gemeentelijke culturele ruimte in al haar diversiteit en met al haar tradities op te waarderen door de creatie en de beroepsmobiliteit, de toegang tot en de verspreiding van kunst en cultuur aan te moedigen, kan de Commissie zeggen:

1.

of de gemeente Fiumicino projecten voor het programma Cultuur 2000 heeft ingediend;

2.

of de gemeente voor die projecten financiële steun heeft gekregen;

3.

of die gelden zijn gebruikt?