Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0914/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie. De Europese Raad van Sevilla.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0914/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie. De Europese Raad van Sevilla.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0914/03 van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie. De Europese Raad van Sevilla.

Publicatieblad Nr. 192 E van 14/08/2003 blz. 0222 - 0223


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0914/03

van Claude Moraes (PSE) aan de Commissie

(24 maart 2003)

Betreft: De Europese Raad van Sevilla

Welke vooruitgang is geboekt met de uitvoering van de JBZ-conclusies van de Europese Raad van Sevilla? In het bijzonder, hoe staat het met de toezegging dat de Commissie en de Raad erop zouden toezien dat verder wordt gewerkt aan de oprichting van een Europese grenswacht?

Antwoord van de heer Vitorino namens de Commissie

(5 mei 2003)

Het geachte parlementslid wordt verwezen naar: het antwoord dat de Commissie heeft gegeven op zijn mondelinge vraag H-0193/03 tijdens het vragenuur in de vergaderperiode van het Parlement van april 2003(1).

(1) Schriftelijk antwoord van 8.4.2003.