Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0925/03 van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie. Via Baltica.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0925/03 van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie. Via Baltica.

6.2.2004

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

CE 33/91


(2004/C 33 E/087)

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0925/03

van Eluned Morgan (PSE) aan de Commissie

(24 maart 2003)

Betreft: Via Baltica

Is het waar dat de Via Baltica aangelegd wordt door kwetsbare natuurgebieden in Polen? Wordt er Europese financiering voor de weg verleend?

Welke waarborgen kan de Commissie geven dat de nodige milieueffectbeoordelingen uitgevoerd worden voordat de aanlegwerken van start gaan?