Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0974/03 van David Bowe (PSE) aan de Raad. Falun Gong.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0974/03 van David Bowe (PSE) aan de Raad. Falun Gong.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0974/03 van David Bowe (PSE) aan de Raad. Falun Gong.

Publicatieblad Nr. 280 E van 21/11/2003 blz. 0115 - 0116


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0974/03

van David Bowe (PSE) aan de Raad

(26 maart 2003)

Betreft: Falun Gong

De regering van Hongkong heeft aanzienlijke concessies aangekondigd bij de uitvoering van de controversiële wetten tegen staatsondermijnende activiteiten (artikel 23 van de wetgeving) na grote bezorgdheid onder het publiek over de eventuele beknotting van de fundamentele vrijheden in dit gebied. Welke plannen heeft de Raad om toe te zien op de ontwikkelingen in Hongkong en om ervoor te zorgen dat de beperkingen van de vrijheid van godsdienst en levensovertuiging in China steeds opnieuw op de agenda van de dialoog over de mensenrechten tussen de EU en China worden geplaatst?

Antwoord

(22 juli 2003)

De Raad memoreert dat de EU, in alle vergaderingen in het kader van de politieke dialoog met China, het belang benadrukt dat zij hecht aan de eerbiediging van de mensenrechten, met inbegrip van de vrijheid van godsdienst en van overtuiging. Zij zal dat blijven doen bij elke denkbare gelegenheid. Op elke vergadering van de mensenrechtendialoog met China dringt de EU er bij de Chinese autoriteiten op aan de mensenrechten van de Falun-Gongaanhangers te eerbiedigen. Bovendien volgen de EU-missiehoofden in Peking en Hong Kong de ontwikkelingen op het gebied van de mensenrechten op de voet.

Op 15 april 2003 heeft de Raad een verklaring afgelegd over artikel 23 van de Basiswet van Hong Kong.

De Europese Unie zal dit vraagstuk van nabij blijven volgen.