Home

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0986/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Pisa van de subsidies uit hoofde van het programma Cultuur 2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0986/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Pisa van de subsidies uit hoofde van het programma Cultuur 2000.

SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0986/03 van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie. Aanwending door de gemeente Pisa van de subsidies uit hoofde van het programma Cultuur 2000.

Publicatieblad Nr. 242 E van 09/10/2003 blz. 0197 - 0198


SCHRIFTELIJKE VRAAG E-0986/03

van Roberta Angelilli (UEN) aan de Commissie

(27 maart 2003)

Betreft: Aanwending door de gemeente Pisa van de subsidies uit hoofde van het programma Cultuur 2000

In september 2002 heeft het comité van toezicht van het Italiaanse Ministerie van Economische Zaken een verslag ingediend over de besteding van de door de EU beschikbaar gestelde middelen.

Dit onderzoek heeft o.a. de verontrustende traagheid en het gebrek aan efficiency aan het licht gebracht waarmee bepaalde plaatselijke overheden de projecten toewijzen.

Ook de EG-Commissie heeft herhaaldelijk haar bezorgdheid uitgesproken over de onderbesteding van de Europese subsidies door de plaatselijke overheden.

Sommige plaatselijke overheden, zoals b.v. de gemeente Pisa, hebben de Europese subsidies hard nodig om de diversiteit en tradities van de gemeenschappelijke cultuur te bevorderen door het stimuleren van creativiteit, beroepsmobiliteit, toegang tot en verbreiding van kunst en cultuur.

Kan de Commissie, gezien bovenstaande overwegingen, mededelen:

1. of de gemeente Pisa projecten heeft voorgesteld in het kader van het programma Cultuur 2000?

2. of de gemeente Pisa subsidies voor dergelijke projecten heeft ontvangen?

3. of deze subsidies gebruikt zijn?

Gecombineerd Antwoordvan mevrouw Reding namens de Commissieop de schritftelijke vragen E-0830/03, E-0892/03, E-0978/03, E-0979/03,E-0980/03, E-0981/03, E-0982/03, E-0983/03, E-0984/03, E-0985/03,E-0986/03, E-0987/03, E-0988/03, E-0989/03 en E-0990/03

(25 april 2003)

De Commissie is doende de ter beantwoording van de vraag nodige gegevens te verzamelen. Zij zal de resultaten van haar onderzoek zo spoedig mogelijk mededelen.